God læring i lommepenger

Barn lærer gjennom praktisk øving. Hva med å innføre lommepenger eller ukelønn? Da kan de selv erfare hvordan det er å tjene, bruke og spare.

Gutt og jente står sammen og smiler

Lommepenger er kanskje ikke enkelt. Hvor mye og hvor ofte skal dere gi, skal det knyttes opp mot oppgaver i hjemmet, og skal det overføres på barnets kort eller gis kontant? Det er bare noen av spørsmålene du som forelder må ta stilling til. Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 mener at hvordan dere som familie ønsker å gi lommepenger er opp til hver enkelt.

- Skal du lære barna verdien av penger må du snakke med de om at det ligger en innsats bak hver krone. Alle bør delta i oppgavene i hjemmet, men noen litt større oppgaver kan man bli enige om at de kan få betalt for. Det er viktig at barna følges opp så de vet hva det gis lommepenger for og hva de kan brukes til.  

Lære å spare, bruke, tjene og dele

Mange foreldre snakker sjelden, eller aldri med barna sine om forbruk og sparing. Dette har en dokumentert betydning for hvordan de klarer seg økonomisk når de skal stå på egne ben som unge voksne. Når lommepenger innføres bør de også få lov til å disponere disse pengene selv.

Et tips er å la de minste barna få kjøpe noen av lekene sine selv. Etterhvert når barna blir eldre kan de kjøpe og betale for litt større ting, de kan for eksempel kjøpe klærne sine selv. Dere foreldre kan gi en sum penger som skal gå til klær. Hvis de ønsker å kjøpe noe dyrt vil de erfare at de får mindre penger til andre ting som kino, spill og annet gøy. Det vil også gi dere en fin anledning til å snakke om sparing.

Når barna begynner å disponere egne penger er det viktig at dere foreldre følger opp og er interessert, mener Gundersen.

- Vær nysgjerrig og vis interesse for barnets økonomi og sparing. Sammen kan dere sjekke saldo før og etter de har handlet for da ser de helt konkret hvor mye de har brukt og hvor mye de har igjen. Da lærer de hvordan det er å ha og bruke penger, sier Gundersen.

Tips til innføring av lommepenger

  • Hvilke oppgaver er det en selvfølge at barna bidrar med og hvilke oppgaver gis det lommepenger for?
  • Hvor ofte skal barna få lommepenger? Er barnet lite kan det kanskje få en liten sum en gang i uken, deretter annenhver uke og så måned for de eldre barna
  • Hvilken dag kommer lommepengene?
  • Hva med lommepengeforhandlinger? Hvor mye synes barna selv at de trenger og hvorfor?

Fast overføring av ukepenger

Et smart tips for en enklere hverdagsøkonomi og privatøkonomi er å sette opp fast overføring av ukepenger til barn. Da slipper du å huske på det hver uke. 

Andre sider for deg

Når bør barnet få eget kort?
Ingen barn er like. Derfor finnes det heller ikke noe fasitsvar.
Snakk med barna om penger
3 tips til hvordan lære barn om økonomi.
Hvor kommer pengene fra?
Mange barn tror at bankkort er en utømmelig kilde til penger.
Ta med barna i butikken
Det er mye å lære barna om penger i butikken.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }