Jente ser på pc skjerm

TIPS OG RÅD

Bli disponent og hjelp noen i mobilbanken eller nettbanken

En disponent er en som har tilgang til en annens konto fra sin egen mobilbank eller nettbank - og kan hjelpe med å ha oversikt på kontoen eller betale regninger.


Hvordan få tilgang til en annens konto

Om du ønsker å få tilgang til en annens konto kan du ikke bestille dette selv. Det er eier av kontoen som må bestemme hvilke kontoer som skal deles og hvordan.

Som kontoeier kan du velge om det bare gjelder å gi noen tilgang til kontoutskriften fra kontoen, eller om den du deler med skal være en disponent og kunne betale regninger og ha samme tilgang som deg.

Den du deler konto med må være kunde hos oss og kunne logge seg inn i vår nettbank og mobilbank.

Oppgi aldri personlige passord, PIN-koder eller annen BankID-informasjon, uansett hvem det er som spør  – enten det er bank, familie, venner eller andre. Løsningen er å dele konto eller å legge til disponent. 


Om du er disponent, vil du - som ordet tilsier - kunne disponere kontoen og betale regninger, opprette AvtaleGiro, ha oversikt over saldo og se kontobevegelser på vegne av den du disponerer for.

 • Par med felleskonto.
 • Barn under 18
 • Personer som av forskjellige årsaker trenger hjelp eller ekstra oppfølgning, for eksempel personer under vergemål.
 • Spilleavhengige     

Dette gjør du enkelt i mobilbanken eller nettbanken.

 1. I oversikten trykker du på kontoen du vil gi tilgang til.
 2. Mobilbanken: Trykk på ikonet av tannhjulet oppe i høyre hjørne. 
  Nettbanken: Trykk på fanen Kontoinnstillinger.
 3. Trykk på knappen ved siden av kategorien Kontodeling.

 

Du velger her samtidig hvor mye kontroll personen skal ha over den delte kontoen:

 • Kontoutskrift: Du kan gi personen bare tilgang til å se kontoutskriften.
 • Innsyn: Du kan gi tilgang til å se bevegelser på kontoen og overføre penger til kontoen, men ikke flytte penger ut av kontoen.
 • Disponent: Du kan gi vedkommende full tilgang til å gjøre alt på samme måte som deg. Han eller hun logger inn med sin BankID i sin egen nettbank, og kan der sjekke saldo, betale regninger, overføre penger mellom kontoer, opprette AvtaleGiro osv.

Disponenter må til info også være kunder i banken.

Dersom du som disponent skal motta og godkjenne eFaktura for den som eier kontoen, må kontoeier gi deg tilgang fra mobilbank eller nettbank. Den som eier konto kan enten dele alle eFakturaene med deg, eller velge ut enkelte eFakturaer du skal få tilgang til.

 • Mobilbank: Trykk på Mer - Innstillinger - Betaling - Del tilgang - Gi tilgang
 • Nettbank: Trykk på navnet ditt oppe til høyre - Innstillinger Betaling Del tilgangGi tilgang

Disponenten kan ikke styre utbetalinger fra andre kontoer enn det han eller hun er gitt tilgang til.

 • Du kan også bestille kort til disponenten, om du trenger hjelp med handel. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.
 • En delt konto er ikke bare gunstig for de som trenger hjelp med teknologien. Hvis du er økonomisjefen i huset kan det også være smart å ha en felles konto alle faste utbetalinger går fra. 
 • Du står ansvarlig for hva din BankID signeres med.
 • BankID er din identitet og digitale signatur, og brukes på samme måte som pass og fysiske underskrifter til verifisering og signering av dokumenter.
 • Oppgi aldri personlige passord, PIN-koder eller annen BankID-informasjon, uansett hvem det er som spør.  

Er du verge for en person over 18 år?

Slik kan du bestille nye produkter, opprette Avtalegiro eller slette deg som disponent.


Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }