Gruppelivsforsikring

Med gruppelivsforsikring får familien som sitter igjen økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.

far med gruppelivsforsikring via jobben sin hjelper datteren med å pusse tennene på badet
Familien får en engangsutbetaling hvis den ansatte dør, uansett årsak.
Gruppelivsforsikring gjelder hele døgnet - i hele verden.
Forsikringen er et attraktivt gode som bidrar til en trygg økonomisk hverdag for den ansattes familie.

Hva dekker gruppelivsforsikring?

Gruppelivsforsikring dekker familien til den ansatte ved død. Forsikringssummer og tilleggsdekninger kan tilpasses bedriftens behov.

datter kysser moren sin på kinnet
Dekninger Standard
Ansattes død Inntil 50 G

 

Tilleggsforsikringer

 
Barnetillegg
Inntil 6,5 G
Ektefelle/samboers død Inntil 30 G
Uføreforsikring Inntil 30 G
Mann smiler ved PC. Illustrasjon.

Greit å vite om gruppelivsforsikring

Hvordan og til hvem utbetales forsikringen?

Forsikringen utbetales som en skattefri engangsutbetaling.

Ved dødsfall utbetales erstatningen som hovedregel til ektefellen din. Er du ikke gift, utbetaler vi til arvingene dine, etter arveloven eller testamentet ditt. Annen utbetalingsrekkefølge kan være avtalt på din avtale, så se forsikringsbevis for hva som gjelder.

Hvis den ansatte ønsker at noen andre skal motta erstatningen, kan det gjøres ved å sende inn skjema for begunstigelse.
 

Ønsker du å endre hvem som skal motta erstatningen?

Forsikringssum og utbetaling

Bedriften bestemmer selv hvor store forsikringssummene skal være.

Forsikringssummen baseres ofte på Folketrygdens grunnbeløp (G) og reguleres når denne summen oppdateres - 1. mai hvert år. Det gjør at forsikringsverdien følger lønns- og prisstigningen.

Det er også mulig å basere forsikringssummen på lønn eller et fast beløp. Forsikringssummen kan være lik for alle ansatte, eller trappes ned etter hvert som en ansatt blir eldre.

Ansattes død
Forsikringssummen utbetales hvis den ansatte dør. Hvis det ikke er kollektiv eller individuell begunstigelse utbetales erstatningen til ektefelle, deretter arvinger etter loven. Forsikringen gjelder frem til den ansatte fyller 70 år, hvis ikke noe annet er avtalt. 

Ektefelle/samboers død
Forsikringssummen utbetales til den ansatte, hvis ektefelle/samboer dør. Forsikringen gjelder frem til den ansatte fyller 70 år, hvis ikke noe annet er avtalt. 

Barnetillegg
Forsikringssummen utbetales til hvert av den ansattes barn under 21 år hvis den ansatte dør.

Uføreforsikring
Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp til den ansatte, hvis den ansatte blir minst 50 % varig arbeidsufør. Forsikringen gjelder frem til den ansatte fyller 60 år. 

Hvis dere også har yrkesskadeforsikring hos oss, kan vi samordne utbetalingene ved død (inkludert eventuelt barnetillegg).


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har bedriften allerede gruppelivsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?
 

Har noen gått bort? 

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }