Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Nord-Norge

English price list / engelsk prisliste

 

BETALING

 • Oppgradering fra basis til nettbank med regnskapsintegrasjon

  750 kr

  Månedsavgift basis

  130 kr

  Månedsavgift med regnskapsintegrasjon

  175 kr

  Månedsavgift avtale tilknyttet regnskapskontor

  130 kr

  Månedsavgift ekstra selskap konsern

  80 kr

  Aksjeselskap som etablereres gjennom SpareBank 1 Nord-Norge får gratis nettbank i 12 måneder. Deretter gjeldende standard pris. Prisen endres uten varsel etter 12 måneder.

  Månedsavgift ekstra bruker, utover 1 stk

  35 kr

  Lag og foreninger

  Månedsavgift

  15 kr

  Månedsavgft ekstra bruker

  0 kr

  Filoverføring

  SFTP per fil til og fra bank

  0 kr

  Filforsendelse til og fra Nets per fil

  5 kr

  Etablering SFTP direkteavtale

  5000 kr

  Konto i nettbank privat 

  Opplegg, endring, fjerning av bedriftskonto i nettbank privat

  150 kr per endring

 • Alle kostnader knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto. Merk at prisene ikke trekkes samlet, men fordeler seg med et trekk på banktjenestene og et trekk på regnskapstjenestene. Prisen på banktjenestene er fast på 110 kroner, mens prisen på regnskapstjenesten bestemmes ut i fra valgt pakke (liten, medium, stor). 

  I tillegg påløper det kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank og på regnskapssystem. Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva. Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres.

  Produktpakker

  Liten

  199 kr

  Medium

  299 kr

  Stor

  449 kr

  Transaksjonspriser i SpareBank 1 Regnskap (alle priser er ekskl. mva)

  EHF, per stykk

  3 kr

  Fakturatolk, per stykk

  3 kr

  Utbetalinger, per transaksjon

  1,50 kr

  Innbetalinger, per transaksjon

  0,50 kr

  eFaktura (inkl. Vipps) fra bedrift til privat

  5,50 kr

  Moduler i SpareBank 1 Regnskap

  Timeregistrering, per måned / per bruker

  49 kr

  Lønn, per lønnslipp

  25 kr

  Ekstra brukere

  Ekstra bruker per måned med Liten

  99 kr

  Ekstra bruker per måned med Medium

  99 kr

  Ekstra bruker per måned med Stor

  199 kr

  Ekstra selskaper

  Ekstra selskap per måned med Liten

  NA

  Ekstra selskap per måned med Medium

  99 kr

  Ekstra selskap per måned med Stor

  199 kr

  For transaksjonspriser på banktjenester, se prisliste. Informasjon ligger hovedsakelig under Nettbank og mobilbank bedrift og Innbetalingstjenester.

 • OCR

      OCR innmelding (uten test)

  500 kr

      OCR månedsavgift

  85 kr

      OCR giro transaksjon

  2 kr

      OCR giro transaksjonsliste

  100 kr

      OCR endring avtaler

  150 kr

      OCR manuelt registrert KID

  35 kr

      OCR avtale - test uten giro

  750 kr

      OCR filforsendelse fra Nets

  5 kr

  Cremul - Cremul Pluss (Egiro)

      Cremul innmelding - test endring

  500 kr

      Cremul månedsavgift 

  85 kr

      Cremul pluss (Egiro) månedsavgift

  85 kr

      Cremul trans med KID

  2 kr

      Cremul trans uten KID

  2,50 kr

      Cremul trans med KID kreditnota

  2,50 kr

      Cremul trans med strukturert informasjon

  2,50 kr

      Cremul endring avtale

  150 kr

      Cremul filforsendelse fra Nets

  5 kr

  AvtaleGiro

      AvtaleGiro innmelding/test endring

  1500 kr

      AvtaleGiro etablering elektronisk avtaleinngåelse 

  500 kr

      AvtaleGiro månedsavgift 

  85 kr

      AvtaleGiro transaksjon m/bankvarsel

  4,25 kr

      AvtaleGiro transaksjon u/bankvarsel

  2 kr

      AvtaleGiro sletting av betalingskrav

  10,00 kr

      AvtaleGiro per elektronisk avtaleinngåelse debet

  7 kr

      AvtaleGiro per elektronisk avtaleinngåelse kredit

  3 kr

      AvtaleGiro endring avtaler

  150 kr

      AvtaleGiro KID-bytte

  1500 kr

      AvtaleGiro oversikt FBO mottakeravtaler

  1500 kr

      AvtaleGiro filforsendelse til Nets

  5 kr

      AvtaleGiro filforsendelse fra Nets

  5 kr

  AutoGiro

      AutoGiro registrering uten test

  500 kr

      AutoGiro månedsavgift 

  85 kr

      AutoGiro transaksjon med melding

  8 kr

      AutoGiro transaksjon uten melding

  8 kr

      AutoGiro endring avtaler

  150 kr

      AutoGiro manuell registrering fullmakt

  300 kr

      AutoGiro slette eller endre ikke avregnede oppdrag

  750 kr

  Innbetaling Total

      Etablering

  500 kr

      Innbetaling Total månedsavgift

  85 kr

      Innbetaling Total transaksjon med KID

  2 kr

      Innbetaling Total transaksjon med/uten meldingsinformasjon

  2,50 kr

      Innbetaling Total transaksjon med kredittnota

  2,50 kr

      Innbetaling Total transaksjon med strukturert info.

  2,50 kr

      Filforsendelse Nets med konteringsdata

  5 kr

 • Utbetalinger i nettbank bedrift

      Transaksjon med melding

  4 kr

      Transaksjon med KID

  1,50 kr

      Transaksjon med strukturert info

  2 kr

      Transaksjon lønn

  1,75 kr

      Transaksjon utbetalingsanvisning

  100 kr

      Transaksjon uten melding

  1,50 kr

      Transaksjon kontoregulering

  0 kr

  Autogiro

      Per transaksjon

  3 kr

  Direkte remittering Nets 
  NB! Gjelder eksisterende avtaler, nye avtaler etableres ikke.

      Direkte remittering innmelding

  3000 kr

      Direkte remittering månedsavgift

  225 kr

      Direkte remittering uten melding

  3 kr

      Direkte remittering med melding

  7,50 kr

      Direkte remittering med KID

  3 kr

      Direkte remittering lønn

  3 kr

      Direkte remittering utbetalingsanvisning

  100 kr

      Direkte remittering avvist oppdrag

  10 kr

      Direkte remittering - betalers bank bedt Nets avregne
      oppdrag avvist i dekningskontrollen

  750 kr

      Direkte remittering - korreksjon per transaksjon

  150 kr

      Direkte remittering - endre ikke avregnet oppdrag

  750 kr

      Direkte remittering - slette ikke avregnet oppdrag

  750 kr

      Direkte remittering - gjentatt dekningskontroll

  750 kr

      Direkte remittering - rebestilling av konteringsdata

  750 kr

      Direkte remittering - kvitteringsliste for utførte korreksjoner

  10 kr

      Direkte remittering - endring avtale

  150 kr

      Direkte remittering filforsendelse til Nets

  5 kr

  Giro utbetaling

      Utbetalingsanvisning

  100 kr

      Retur utbetalingsanvisning

  200 kr

  Brevgiro bedrift

  NB! gjelder eksisterende avtaler, nye avtaler etableres ikke

      Brevgiro B per blankett

  50 kr

      Brevgiro B per innsendt konvolutt

  10,50 kr

      Brevgiro B mangler beløp

  120 kr

      Retur utbetalingsanvisning

  200 kr

      Brevgiro B lik til og fra konto

  120 kr

      Brevgiro B dekning mangler

  120 kr

      Brevgiro B signatur mangler

  120 kr

      Brevgiro B retur på grunn av øvrige mangler

  120 kr

      Brevgiro B sendt via bank

  10,50 kr

      Brevgiro B månedsavgift

  20 kr

      Brevgiro B oblat

  25 kr

      Brevgiro kvitteringsliste

  10 kr

      Brevgiro B tvangsavstemming bunt

  120 kr

 •     Månedsavgift

  25 kr

      Per transaksjon

  0,18 kr

 • Se priser på vipps.no (du må velge produkt for å se pris).

FAKTURATJENESTER

 • Etablering

  8000 kr

  Etablering fakturamal standard

  2000 kr

  Etablering kundetilpasset fakturamal 

  6000 kr

  Månedspris

  85 kr

  Fakturapresentasjon per faktura

  3,50 kr

  Fakturahotell per faktura

  1,25 kr

  Bytte efakturareferanse

  1500 kr

  Test endring fakturahotell

  1500 kr

  Test endring standard mal

  1500 kr

  Brukerstøtte under 30 min (Nets)

  750 kr

  Brukerstøtte over 30 min (Nets)

  1500 kr

  Filforsendelse til Nets

  5 kr

  Filforsendelse fra Nets

  5 kr

  Langtidsarkiv 10 år

  Pris på forespørsel

 • Etablering mottak faktura

  5500 kr

  Månedspris mottak

  100 kr

  Per faktura mottatt

  4 kr

  Etablering send faktura

  5500 kr

  Månedspris utgående

  100 kr

  Per faktura utsendt

  4 kr

  Per vedlegg

  3 kr

  Brukerstøtte under 30 min (Nets)

  750 kr

  Brukerstøtte over 30 min (Nets)

  1500 kr

  Avvik epost m/XML

  4 kr

  Kopi av XML-fil

  4 kr

  Ordre fil utsteder

  2 kr

  Ordrebekreft. fil utsteder

  2 kr

  Katalog fil utsteder

  2 kr

  Ordrebekreft. fil mottaker

  2 kr

  Katalog fil mottaker

  2 kr

  Ordre mottaker

  2 kr

  Fakturascanning

  Pris på forespørsel

  Fakturaprint

  Pris på forespørsel

  Langtidsarkiv 10 år

  Pris på forespørsel

 • Månedsavgift Fakturatjeneste

  25 kr

  Send eFaktura B2B i nettbank

      Innmelding

  0 kr

      Per fakturapresentasjon

  10,00 kr

      Tillegg for vedlegg

  3 kr

  Motta eFaktura B2B i nettbank

      Innmelding

  0 kr

      Per faktura

  5 kr

  Langtidsarkiv 10 år

  Pris på forespørsel

KORT

 • Årspris

  300 kr

  Uttak

  Uttak i minibank

  10 kr

  Visa kontantuttak i Norge og utlandet

      Minibank

  30 kr + 0,5 % av beløpet

      Manuelt uttak i bank

  60 kr + 0,5 % av beløpet

  Kurspåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Varekjøp inkl. kontantuttak

      Varekjøp

  2 kr

  Kontanttjenester i butikk

      Uttak i butikk    

  10 kr

      Innskudd i butikk

  75 kr

  Rebestille kort

      i nettbank/mobilbank

  100 kr

 • Årspris

  100 kr

  Innskudd i butikk

  75 kr

  Innskudd i innskuddsautomat

  75 kr

 • For priser og betingelser, se www.eurocard.no

 • Etablering

  15 000 kr

  Per kort

  100 kr

  Per lading

  7 kr

KONTANTTJENESTER

 •     Årspris

  300 kr

      Pris per opptalt pose

  40 kr

      Mynt i nattsafepose, tillegg til opptalt beløp

  13 %

      Årspris for kunder som kun benytter oss som oppgjørsbank

  7500 kr

      Pris per opptalt pose, for kunder som kun benytter oss

      som oppgjørsbank

  100 kr

      Tillegg for innskudd i pose per seddel

  0,13 kr

      Myntpose per opptalt pose

  40 kr

      Pose kun beregnet for mynt, tillegg til opptalt beløp

  4 %

      Tillegg ved feil/mangler/differanse

  40 kr

      Tillegg differanser/retur i forbindelse med 

      webcashregistrering

  75 kr

      Sende manuelle bilag til bank eller næringskunde, per bilag

  150 kr

      Veksle inn utenlandske sedler, per oppgjør

  150 kr

  Manuelle oppdrag

      Dagsoppgjør over skranke

  75 kr

 • Pris per myntrull

  15 kr

  Pris seddel

  1 % av seddelverdi

  Minimumspris per bestilling

  250 kr

 • Innskudd i innskuddsautomat

  75 kr

 • Tjenesten leveres ved utvalgte filialer. Gebyr av uttaksbeløp:
  Inntil 2 ukers bestillingstid. 

  0,25 % (minimum 250 kr)
   

 • Uttak i butikk

  10 kr

  Innskudd i butikk

  75 kr

UTLAND

 • Papirbasert betaling (manuell registrering i banken)

  300 kr

  SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  30 kr

  Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  50 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.

  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT ut.

 • Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling

  50 kr

  Innenlands betaling i NOK

  0 kr

  SEPA-betaling

  30 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.

  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT inn

 • Tillegg for hastebetaling

  250 kr

  Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger

  250 kr

  Meldingsreparasjon

  100 kr

  Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto

  0 kr

  Fax-/e-postbekreftelse til mottaker eller avsender

  100 kr

  Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag

  100 kr

  Kansellasjon av utført betaling

  250 kr

  Reklamasjon/etterlysning av utført betaling

  250 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om tillegg og ekstratjenester

 • Salg av valutasjekk (SWIFT-to-cheque)

  250 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde. Klikk her for ytterligere informasjon om valutasjekker.

 • Inkassoprovisjon

  0,40 % min. 500 kr
  maks. 3000 kr

  Akseptprovisjon, for innhenting av aksept på veksel

  200 kr

  Returprovisjon, tilbakekalte eller returnerte oppdrag

  400 kr

  Endring, per oppdrag/veksel

  200 kr

  Purring

  200 kr

  Spesielle anmerkninger: Alle ekstra utgifter banken har hatt i anledning av rembursen belastes kunden i tillegg til de anførte satser. 

 • Åpningsprovisjon, for ugjenkallelig remburs 

  0,50 % min. 1000 kr

  Akseptprovisjon, per 3 mnd periode eller del derav  

  0,25 % min. 800 kr per periode 

  Dokumentprovisjon  

  0,275 % min. 800 kr
  maks. 2000 kr

  Endringsprovisjon 

  500 kr per endring

  Tilleggstjenester: f.eks. telefon/telefaks/swift

  200 kr per tjeneste 

  Spesielle anmerkninger: Alle ekstra utgifter banken har hatt i anledning av rembursen belastes kunden i tillegg til de anførte satser. 

 • Advisprovisjon 

  1000 kr

  Remburseringsprovisjon
  (dersom benyttet skal ikke advisprovisjon brukes)

  0,075 % min. 800 kr

  Remburseringskrav fra norske banker 

  (kommer i tillegg)

  Forhåndsadvisprovisjon 

  500 kr

  Bekreftelsesprovisjon, avhengig av risiko på bank/land 

  min. 0,20 %
  per 3 mnd. min. 1000 kr

  Dokumentprovisjon

  0,30 % min. 1000 kr

  Akseptprovisjon 

  0,20 % p.a.
  min. 1000 kr

  Diskontering - Rente diskontering LIBOR/NIBOR + margin

  300 kr

  Tilleggstjenester: (f.eks. telefon/telefaks/swift)  

  200 kr per tjeneste 

  Spesiell anmerkninger:
  Alle ekstra utgifter banken har hatt i anledning av rembursen belastes kunden i tillegg til de anførte satser.

FINANSIERING

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Rente på ordinær bevilgning

  4,35 %

 • Termingebyr

  120 kr

  Avdragsfrihet

  1000 kr pr mnd

  Forlengelse inntil 3 måneder

  500 kr pr mnd

  Forlengelse utover 3 måneder

  1500 kr

  Kopi av avtale, faktura, årsoppgave med mer

  125 kr

  Endring av forfallsdato

  125 kr

  Engasjementsoversikt

  125 kr

  Purregebyr 1. gang

  75 kr

  Purregebyr 2. gang

  250 kr

  Forsinkelsesrente

  18,00 % per år

 • Termingebyr

  120 kr

  Avdragsfrihet

  1000 kr per mnd

  Forlengelse inntil 3 måneder

  500 kr per mnd

  Forlengelse utover 3 måneder

  1500 kr pr mnd

  Kopi av avtale, faktura, årsoppgave, med mer

  125 kr

  Utskrift fra kundereskontro

  125 kr

  Endring av forfallsdato

  125 kr

  Åpne poster

  125 kr

  Engasjementsoversikt

  125 kr

  Betaling av leverandørfaktura til utlandet

  min 150 pr stk

  Gebyr ved bestilling av nytt vognkort, mistet kjennemerke, med mer

  500 pr stk

  Viderefakturering av bompasseringer, bøter, med mer

  350 kr pr stk

  Purregebyr 1. gang

  75 kr

  Purregebyr 2. gang

  250 kr

  Forsinkelsesrente

  20,00 % pr år

 • Etablering

  7 500 kr

  Etablering flervaluta

  10 000 kr

  Gebyr per måned

  500 kr

  Gebyr per konto per måned

  100 kr

 • Terminutsettelse 

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinnelig nedbetalingstid vil bli opprettholdt. 

  Terminutsettelse for lån

  Fra 1000 kr

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfrihet betales kun renter og omkostninger på lånet. 

  Avdragsfrihet for lån

  Fra 1000 kr

SPARING/INNSKUDD

 • Driftskonto

  0,00 %

 • Skattetrekkskonto

  0,00 %

 • Plasseringskonto bedrift

  0,05 %

  12 gebyrfrie uttak per år, pluss fjorårets rente. Utover dette prises uttaket med 2,00 % av uttaksbeløp, min. 20 kr. For beløp over 10 millioner gjelder individuell pris på etterspørsel.

 • Plasseringskonto med 31 dagers binding

  0,15 %

  Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. En konto kan ha inntil 12 uttak/oppsigelser registrert av gangen.

 • 12 måneders binding. 
  Minimum 50 000 kr og maksimum 5.000.000 kr. 

  0,65 %

  Ved brudd på fastrenteinnskuddsavtalen vil det påløpe et gebyr på 3 % pro anno av uttaket for resten av løpetiden. 

AKSJER, VERDIPAPIRER OG DERIVATER

 • Kurtasje

  0,05 % per handel,
  minimum 95 kr

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde (privat)

  0 kr per mnd.

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (privat)

  135 kr per mnd.

  Market Monitor uten ordredybde (privat)

  210 kr per mnd.

  Market Monitor med ordredybde (privat)

  320 kr per mnd.

  Market Monitor uten ordredybde (proff)

  545 kr per mnd.

 • Samlet verdi per 31. desember

  Per konto

  Under 100 000 kr

  0 kr

  100 000 – 1 000 000

  225 kr

  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)

  300 kr

  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  325 kr

ØVRIGE PRISER

 • Kontoutskrift, per utskrift

  150 kr

  Bilag, per bilag

  150 kr

  Revisjonsoppgave manuell bestilling

  1100 kr

  Revisjonsoppgave hentet i Nettbank bedrift

  0 kr

  Manuell produksjon av Veihjelpsbevis

  100 kr

  Manuell produksjon av Reiseforsikringsbevis 

  100 kr

  Utstedelse av bekreftelse for innbetalt aksjeinnskudd/ kapitalforhøyelse

  1500 kr (eks. mva.)

  Avslutning av kundeforhold, overføring til annen bank, per konto 

  75 kr

  Giromail

  1 kr

  Depositumskonto rente

  0,05 %

  Depositumskonto åpning egne kunder i nettbanken (utleier) 

  500 kr

  Depositumskonto åpning egne kunder i lokalbanken (utleier) 

  1000 kr

  Utbetalingsanvisning, tilbakeført til kunde 

  200 kr

  Direkte debitering - Betaling med eng. fullmakt - verdipapir, månedspris 

  80 kr

  Direkte debitering - Endring av Verdipapirhandel avtale 

  150 kr

  Bekreftelse på løyvegaranti overfor det offentlige

  150 kr

  Årlig kontoholdsgebyr for konto tilknyttet kundenummer som ikke er registrert og aktivt i Brønnøysundregisteret.

  300 kr

  Årlig kontoholdsgebyr for konto på ikke-aktiv kunde med manglende kundekontroll (AML) 

  500 kr