Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Nord-Norge

English price list / engelsk prisliste

 

BETALING

 • Oppgradering fra basis til nettbank med regnskapsintegrasjon

  750 kr

  Månedsavgift basis

  130 kr

  Månedsavgift med regnskapsintegrasjon

  175 kr

  Månedsavgift avtale tilknyttet regnskapskontor

  130 kr

  Månedsavgift ekstra selskap konsern

  80 kr

  Aksjeselskap som etablereres gjennom SpareBank 1 Nord-Norge får gratis nettbank i 12 måneder. Deretter gjeldende standard pris. Prisen endres uten varsel etter 12 måneder.

  Månedsavgift ekstra bruker, utover 1 stk

  35 kr

  Lag og foreninger

  Månedsavgift

  15 kr

  Månedsavgft ekstra bruker

  0 kr

  Filoverføring

  SFTP per fil til og fra bank

  0 kr

  Filforsendelse til og fra Nets per fil

  5 kr

  Etablering SFTP direkteavtale

  5000 kr

  Konto i nettbank privat 

  Opplegg, endring, fjerning av bedriftskonto i nettbank privat

  150 kr per endring

 • Pakker

  Basis

  Fra 129 kr per måned

  Basis+

  Fra 229 kr per måned

  Komplett

  Fra 349 kr per måned

  Transaksjonspriser

  EHF, per stykk

  5 kr

  Fakturatolk, per stykk

  5 kr

  Utbetalinger, per transaksjon

  2 kr

  Innbetalinger, per transaksjon

  1 kr

  eFaktura (inkl. Vipps) fra bedrift til privat

  5,50 kr

  Fakturaprint

  18 kr per stk

  Andre priser

  Timeregistrering

  49 kr per bruker per måned

  Lønnsslipp

  25 kr per stk

 • Faktura med kid (OCR)

  Etablering

  500 kr

  Månedsavgift

  85 kr

  Giro transaksjon

  2,25 kr

  Underspesifikasjon kreditnota

  1 kr

  Giro liste    

  100 kr

  Filforsendelse MPS

  5 kr

  Endring av avtale

  150 kr

  Cremul

  Månedsavgift

  85 kr

  Transaksjon med kid

  2,25 kr

  Transaksjon uten kid

  2,50 kr

  AvtaleGiro mottaker

  Etablering

  1500 kr

  Månedsavgift

  85 kr

  Transaksjon med bankvarsel

  4,25 kr

  Transaksjon uten bankvarsel (mottaker varsler)

  2 kr

  Transaksjon kreditorbetalt med bankvarsel til betaler

  4,25 kr

  Transaksjon kreditorbetalt uten bankvarsel til betaler

  2 kr

  Sletting av betalingsoppdrag før forfall

  10 kr

  Oversikt over faste betalere

  1600 kr

  Test endringer/nye per time MPS

  1600 kr

  Bytte av kid

  1600 kr

  Elektronisk avtaleinngåelse etablering

  500 kr

  Elektronisk avtaleinngåelse ATG signering kreditt

  3 kr

  Elektronisk avtaleinngåelse ATG signering debet

  7 kr

  Endring av avtale

  150 kr

  Retur svarkupong pga. feil eller mangler  

  150 kr

  AutoGiro

  Etablering

  750 kr

  Månedsavgift

  85 kr

  Transaksjon uten melding

  3 kr

  Transaksjon med melding

  8 kr

  Transaksjon kreditorbetalt uten melding

  3 kr

  Transaksjon kreditorbetalt med melding

  8 kr

  Filforsendelse MPS

  5 kr

  Manuell registrering og endring av fullmakter

  400 kr

  Fullmaktsbekreftelse

  10 kr

  Endringer av transaksjon i filen

  750 kr

  Oversikt over alle fullmakter i avtalen

  1600 kr

  Kvitteringsliste avregnede og avviste oppdrag

  10 kr

  Endring av avtale

  150 kr

  Egiro/Innbetaling Total

  Etablering

  500 kr

  Månedsavgift

  85 kr

  Transaksjon med kid

  2,25 kr

  Transaksjon uten kid

  2,50 kr

  Filforsendelse

  5 kr

  Endring av avtale

  150 kr

  Diverse

  Rebestilling filer fra MPS

  750 kr

  Filforsendelser til/fra MPS

  5 kr

  Endring avtaler MPS

  150 kr

  Rebestilling av sertifikat MPS

  1600 kr

  Diverse support MPS per time

  1600 kr

 • Utbetalinger i nettbank bedrift

      Transaksjon med melding

  5 kr

      Transaksjon med KID

  1,50 kr

      Transaksjon med strukturert info

  2 kr

      Transaksjon lønn

  1,75 kr

      Transaksjon utbetalingsanvisning

  100 kr

  Autogiro

      Per transaksjon

  3 kr

  Direkte remittering Nets 
  NB! Gjelder eksisterende avtaler, nye avtaler etableres ikke.

      Direkte remittering innmelding

  3000 kr

      Direkte remittering månedsavgift

  225 kr

      Direkte remittering uten melding

  3 kr

      Direkte remittering med melding

  7,50 kr

      Direkte remittering med KID

  3 kr

      Direkte remittering lønn

  3 kr

      Direkte remittering utbetalingsanvisning

  100 kr

      Direkte remittering avvist oppdrag

  10 kr

      Direkte remittering - betalers bank bedt Nets avregne
      oppdrag avvist i dekningskontrollen

  750 kr

      Direkte remittering - korreksjon per transaksjon

  150 kr

      Direkte remittering - endre ikke avregnet oppdrag

  750 kr

      Direkte remittering - slette ikke avregnet oppdrag

  750 kr

      Direkte remittering - gjentatt dekningskontroll

  750 kr

      Direkte remittering - rebestilling av konteringsdata

  750 kr

      Direkte remittering - kvitteringsliste for utførte korreksjoner

  10 kr

      Direkte remittering - endring avtale

  150 kr

      Direkte remittering filforsendelse til Nets

  5 kr

  Giro utbetaling

      Utbetalingsanvisning

  100 kr

      Retur utbetalingsanvisning

  200 kr

  Brevgiro bedrift

  NB! gjelder eksisterende avtaler, nye avtaler etableres ikke

      Brevgiro B per blankett

  50 kr

      Brevgiro B per innsendt konvolutt

  10,50 kr

      Brevgiro B retur pga. feil eller mangler

  150 kr

      Retur utbetalingsanvisning

  200 kr

      Brevgiro B sendt via bank

  10,50 kr

      Brevgiro B månedsavgift

  20 kr

      Brevgiro B oblat

  25 kr

      Brevgiro kvitteringsliste

  10 kr

 •     Månedsavgift

  25 kr

      Per transaksjon

  0,18 kr

 • Se priser på vipps.no (du må velge produkt for å se pris).

 • Kundeportal/nettbank

  Etablering

  0 kr

  Månedsavgift

  0 kr

  KAR spørring gyldig konto

  0,50 kr

  KAR spørring rett kontoeier

  0,50 kr

  Webservice og filutveksling

  Etablering

  10.000 kr

  KAR spørring gyldig konto

  0,50 kr

  KAR spørring rett kontoeier

  0,50 kr

FAKTURATJENESTER

 • Månedsavgift fakturatjeneste

  25 kr

  Send eFaktura B2B i nettbank

  Etablering

  0 kr

  Per faktura

  10 kr

  Tillegg for vedlegg

  3 kr

  Motta eFaktura B2B i nettbank

  Etablering

  0 kr

  Per faktura

  5 kr

  Langtidsarkiv 10 år – per faktura

  1 kr

 • Etablering per utsteder

  8000 kr

  Standard fakturamal

  2000 kr

  Kundetilpasset fakturamal

  6000 kr

  Etablering underliggende klient-/datteravtale

  1000 kr

  Månedspris

  85 kr

  Betalingskrav

  3,50 kr

  Fakturahotell

  1,25 kr

  Kreditnota

  3,5 kr

  Betalingspåminnelse

  3,5 kr

  Purring

  3,5 kr

  Test/endringer fakturahotell

  1500 kr

  Test/endringer fakturamal

  1500 kr

  Support MPS over 30 min (per påbegynte time)

  1500 kr

  Support MPS under 30 min (per påbegynte halvtime)

  750 kr

  Filforsendelse til/fra MPS

  5 kr

  Bytte fakturahotell

  8000 kr

  Langtidsarkiv

  Pris på forespørsel

  Bytte eFaktura-referanse

  Pris på forespørsel

 • Etablering mottak faktura

  5500 kr

  Månedspris mottak

  100 kr

  Per faktura mottatt

  4 kr

  Etablering send faktura

  5500 kr

  Månedspris send faktura

  100 kr

  Per faktura utsendt

  4 kr

  Per vedlegg

  3 kr

  Support MPS over 30 min (per påbegynte time)

  1500 kr

  Support MPS under 30 min (per påbegynte halvtime)

  750 kr

  Avvik epost m/XML

  4 kr

  Kopi av XML-fil

  4 kr

  Ordre utsteder

  2 kr

  Ordre mottaker

  2 kr

  Ordrebekreftelse utsteder

  2 kr

  Katalog utsteder

  2 kr

  Katalog mottaker

  2 kr

  Etterreg. avtale regnskapsmodell

  500 kr

  Etterreg. avtale konsernmodell

  1000 kr

  Fakturascanning

  Pris på forespørsel

  Fakturaprint

  Pris på forespørsel

  Langtidsarkiv

  Pris på forespørsel

KORT

 • Årspris

  300 kr

  Uttak

  Uttak i minibank

  10 kr

  Visa kontantuttak i Norge og utlandet

      Minibank

  30 kr + 0,5 % av beløpet

      Manuelt uttak i bank

  60 kr + 0,5 % av beløpet

  Kurspåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Varekjøp inkl. kontantuttak

      Varekjøp

  2 kr

  Kontanttjenester i butikk

      Uttak i butikk    

  10 kr

      Innskudd i butikk

  75 kr

  Rebestille kort

      i nettbank/mobilbank

  100 kr

 • Årspris

  100 kr

  Innskudd i butikk

  75 kr

  Innskudd i innskuddsautomat

  75 kr

 • For priser og betingelser, se www.eurocard.no

 • Etablering

  15 000 kr

  Per kort

  100 kr

  Per lading

  7 kr

KONTANTTJENESTER

 •     Årspris

  300 kr

      Pris per opptalt pose

  40 kr

      Mynt i nattsafepose, tillegg til opptalt beløp

  13 %

      Årspris for kunder som kun benytter oss som oppgjørsbank

  7500 kr

      Pris per opptalt pose, for kunder som kun benytter oss

      som oppgjørsbank

  100 kr

      Tillegg for innskudd i pose per seddel

  0,13 kr

      Myntpose per opptalt pose

  40 kr

      Pose kun beregnet for mynt, tillegg til opptalt beløp

  4 %

      Tillegg ved feil/mangler/differanse

  40 kr

      Tillegg differanser/retur i forbindelse med 

      webcashregistrering

  75 kr

      Sende manuelle bilag til bank eller næringskunde, per bilag

  150 kr

      Veksle inn utenlandske sedler, per oppgjør

  150 kr

  Manuelle oppdrag

      Dagsoppgjør over skranke

  75 kr

 • Pris per myntrull

  15 kr

  Pris seddel

  1 % av seddelverdi

  Minimumspris per bestilling

  250 kr

 • Innskudd i innskuddsautomat

  75 kr

 • Tjenesten leveres ved utvalgte filialer. Gebyr av uttaksbeløp:
  Inntil 2 ukers bestillingstid. 

  0,25 % (minimum 250 kr)
   

 • Uttak i butikk

  10 kr

  Innskudd i butikk

  75 kr

UTLAND

 • Papirbasert betaling (manuell registrering i banken)

  300 kr

  SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  30 kr

  Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  50 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.

  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT ut.

 • Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling

  50 kr

  Innenlands betaling i NOK

  0 kr

  SEPA-betaling

  30 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.

  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT inn

 • Tillegg for hastebetaling

  250 kr

  Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger

  250 kr

  Meldingsreparasjon

  100 kr

  Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto

  0 kr

  Fax-/e-postbekreftelse til mottaker eller avsender

  100 kr

  Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag

  100 kr

  Kansellasjon av utført betaling

  250 kr

  Reklamasjon/etterlysning av utført betaling

  250 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om tillegg og ekstratjenester

 • Salg av valutasjekk (SWIFT-to-cheque)

  250 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde. Klikk her for ytterligere informasjon om valutasjekker.

 • Adviseringsprovisjon, per remburs

  1000 kr

  Dokumentprovisjon, per dokumentsett  

  0,30 % min. 1500 kr per

  Endringsprovisjon, per endring 

  500 kr

  Bekreftelsesprovisjon/akseptprovisjon: 
  Vil være den til enhver tid gjeldende sats for den aktuelle banken/landet. Ta kontakt for tilbud. Beregnes for antall dager fra bekreftelse/aksept til dokumentpresentasjon/betaling. 

  Kansellering av remburs eller ubenyttet del av remburs 

  1000 kr

  Diskontering (rente LIBOR+margin)

  X % p.a. min. 1000

  Spesielle anmerkninger: Ekstra omkostninger banken har i forbindelse med saksbehandling belastes kunden i tillegg til prisene nevnt ovenfor. Eksempelvis porto/kurer, merarbeid eller omkostninger fra utenlandsk bank.

 • Åpningsprovisjon, per 3-månedersperiode eller del derav

  0,50 % min. 1500 kr

  Dokument-/betalingsprovisjon, per betaling 

  0,30 % min. 1000 kr

  Akseptprovisjon t.o.m. 90 dager, per aksept 

  0,30 % min. 1200 kr

  Akseptprovisjon over 90 dager, per aksept 

  0,30 % min. 1200 kr

  Endringsprovisjon, per endring 

  500 kr

  Kansellering av ubenyttet remburs

  1000 kr

  Fristilling av varer

  1500 kr

  Spesielle anmerkninger: Ekstra omkostninger banken har i forbindelse med saksbehandling belastes kunden i tillegg til prisene nevnt ovenfor. Eksempelvis porto/kurer, merarbeid eller omkostninger fra utenlandsk bank.

 • Inkassoprovisjon

  0,35 % min. 500 kr
  maks. 2500 kr

  Dokumentprovisjon (i tillegg til inkassoprovisjon)

  0,15 % min. 200 kr
  maks. 1200 kr

  Akseptprovisjon (innhenting av aksept på veksel)

  0,15 % min. 200 kr
  maks. 1200 kr

  Endring, per oppdrag/veksel

  200 kr

  Returprovisjon

  300 kr

  Fristilling av varer

  1000 kr

  Purring

  200 kr

  Spesielle anmerkninger: Ekstra omkostninger banken har i forbindelse med saksbehandling belastes kunden i tillegg til prisene nevnt ovenfor. Eksempelvis porto/kurer, merarbeid eller omkostninger fra utenlandsk bank.

FINANSIERING

 • Renter og betingelser er avhengig av bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

 • Rente på ordinær bevilgning

  7,25 %

  Priseksempel: Effektiv rente 7,72 %, 2 mill, 50 % snittrekk på rammen. Kostnad: 930.271 kr, totalt, 1.936.271 kr.

 • Termingebyr

  120 kr

  Avdragsfrihet

  1000 kr pr mnd

  Forlengelse inntil 3 måneder

  500 kr pr mnd

  Forlengelse utover 3 måneder

  1500 kr

  Kopi av avtale, faktura, årsoppgave med mer

  125 kr

  Endring av forfallsdato

  125 kr

  Engasjementsoversikt

  125 kr

  Purregebyr 1. gang

  75 kr

  Purregebyr 2. gang

  250 kr

  Forsinkelsesrente

  18,00 % per år

 • Termingebyr

  120 kr

  Avdragsfrihet

  1000 kr per mnd

  Forlengelse inntil 3 måneder

  500 kr per mnd

  Forlengelse utover 3 måneder

  1500 kr pr mnd

  Kopi av avtale, faktura, årsoppgave, med mer

  125 kr

  Utskrift fra kundereskontro

  125 kr

  Endring av forfallsdato

  125 kr

  Åpne poster

  125 kr

  Engasjementsoversikt

  125 kr

  Betaling av leverandørfaktura til utlandet

  min 150 pr stk

  Gebyr ved bestilling av nytt vognkort, mistet kjennemerke, med mer

  500 pr stk

  Viderefakturering av bompasseringer, bøter, med mer

  350 kr pr stk

  Purregebyr 1. gang

  75 kr

  Purregebyr 2. gang

  250 kr

  Forsinkelsesrente

  20,00 % pr år

 • Etablering

  7 500 kr

  Etablering flervaluta

  10 000 kr

  Gebyr per måned

  500 kr

  Gebyr per konto per måned

  100 kr

 • Terminutsettelse 

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinnelig nedbetalingstid vil bli opprettholdt. 

  Terminutsettelse for lån

  Fra 1000 kr

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfrihet betales kun renter og omkostninger på lånet. 

  Avdragsfrihet for lån

  Fra 1000 kr

SPARING/INNSKUDD

 • Driftskonto

  0,00 %

 • Skattetrekkskonto

  0,00 %

 • Rente uansett beløp

  3,10 %

  12 gebyrfrie uttak per år, pluss fjorårets rente. Utover dette prises uttaket med 2,00 % av uttaksbeløp, min. 20 kr. For beløp over 10 millioner gjelder individuell pris på etterspørsel.

 • Rente uansett beløp

  4,20 %

  Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. En konto kan ha inntil 12 uttak/oppsigelser registrert av gangen.

 • 12 måneders binding. 
  Minimum 50 000 kr og maksimum 5.000.000 kr. 

  4,75 %

  Ved brudd på fastrenteinnskuddsavtalen vil det påløpe et gebyr på 3 % pro anno av uttaket for resten av løpetiden. 

 • Renten du får på valutakontoen er avhengig av referanserenten.

  Referanserente minus 0,5 % i margin

  Rentesats overtrekk

  18 % p.a

AKSJER, VERDIPAPIRER OG DERIVATER

 • Kurtasje

  0,05 % per handel,
  minimum 95 kr

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde (privat)

  0 kr per mnd.

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (privat)

  135 kr per mnd.

  Market Monitor uten ordredybde (privat)

  210 kr per mnd.

  Market Monitor med ordredybde (privat)

  320 kr per mnd.

  Market Monitor uten ordredybde (proff)

  545 kr per mnd.

 • Samlet verdi per 31. desember

  Per konto

  Under 100 000 kr

  0 kr

  100 000 – 1 000 000

  225 kr

  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)

  300 kr

  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  325 kr

ØVRIGE PRISER

 • Kontoutskrift, per utskrift

  150 kr

  Bilag, per bilag

  150 kr

  Revisjonsoppgave manuell bestilling

  1100 kr

  Revisjonsoppgave hentet i Nettbank bedrift

  0 kr

  Manuell produksjon av Veihjelpsbevis

  100 kr

  Manuell produksjon av Reiseforsikringsbevis 

  100 kr

  Utstedelse av bekreftelse for innbetalt aksjeinnskudd/ kapitalforhøyelse

  1500 kr (eks. mva.)

  Avslutning av kundeforhold, overføring til annen bank, per konto 

  75 kr

  Giromail

  1 kr

  Depositumskonto rente

  0,05 %

  Depositumskonto åpning egne kunder i nettbanken (utleier) 

  500 kr

  Depositumskonto åpning egne kunder i lokalbanken (utleier) 

  1000 kr

  Utbetalingsanvisning, tilbakeført til kunde 

  200 kr

  Direkte debitering - Betaling med eng. fullmakt - verdipapir, månedspris 

  80 kr

  Direkte debitering - Endring av Verdipapirhandel avtale 

  150 kr

  Bekreftelse på løyvegaranti overfor det offentlige

  150 kr

  Årlig kontoholdsgebyr for konto tilknyttet kundenummer som ikke er registrert og aktivt i Brønnøysundregisteret.

  300 kr

  Årlig kontoholdsgebyr for konto på ikke-aktiv kunde med manglende kundekontroll (AML) 

  500 kr

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }