Om oss

10.000 takk for innspillene!

Vi spurte alle i Nord-Norge: Hva er viktig for deg, ditt lokaltsamfunn og ditt Nord-Norge? Over 10.000 av dere svarte oss, og vi har samlet alle innspillene i Samfunnsløftet. 

Video placeholder image

Vår største eier er alle oss i Nord-Norge

Mange tror det ikke er så stor forskjell på banker. Men det er det. I noen banker går alt overskuddet i lomma på investorene. Slik er det ikke i SpareBank 1 Nord-Norge. Vår største eier er alle oss som bor i Nord-Norge.

Og som eier får landsdelen den største delen av overskuddet. For det er her verdiene skapes og pengene faktisk hører hjemme. Derfor er det sånn at jo flere kunder vi har, desto mer penger går tilbake til landsdelen. Sammen gjør vi Nord-Norge til en enda bedre plass å bo.

For det er det vi er til for. For deg, for meg, for alle oss. For Nord-Norge.



Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.