Om oss/Investor


Presentasjon av foreløpig regnskap 2017

Tirsdag 13. februar kl. 17.00 ble det avholdt investorpresentasjon av konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør for finans Rolf Eigil Bygdnes.

Landsdelens egen bank

SpareBank 1 Nord-Norge har vokst i takt med utviklingen av lokalsamfunnene og landsdelen. Visjonen vår er «For Nord-Norge!»  Så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at vi skal være en bank for alle typer kunder i hele landsdelen. En bank som ser den enkelte og lager skreddersydde løsninger, en pådriver for folk og næringsliv, og for trivsel og skapervilje i regionen vår.