Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Nord-Norge
Besøksadresse SpareBank 1 Nord-Norge
Storgata 65
9008 Tromsø
Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge
Postboks 6800 Langnes
9298 Tromsø
Telefonnummer 915 02244 (fra utlandet: +47 915 02244)
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO952 706 365
Tillatelse SpareBank 1 Nord-Norge har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90