Bli med på frokostseminar

Vi tar den økonomiske pulsen på landsdelen, og inviterer til frokostseminar i Alta, Tromsø, Harstad og Bodø – og på nett. 

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge og grønn omstilling

Det er lett å se seg blind på utfordringene vi står i. Stigende renter, prisvekst og lav kronekurs skaper utfordringer for både næringsliv og private husholdninger. Vi tar pulsen på landsdelen og konjunkturene som påvirker ulike bransjer i nord. 

Grønn omstilling er viktig for klimaet og miljøet, og noe av det smarteste bedriftene kan investere i. Det kan kvalifisere for flere anbud, senke kostnadene og øke inntektene. Bærekraft er på mange bedrifters agenda. Men hvor skal vi begynne?

Byggarbetare

Program

08.15 Dørene åpnes, servering av frokost
08.30 Velkommen ved lokal banksjef
08.35 Konjunkturbarometeret for Nord-Norge ved Jeanette Gundersen, leder Kunnskapsbanken
09.00 Bærekraft! Fremtidig konkurransekraft? ved Charlotte Lindquister, rådgiver Samfunnsløftet
09.20 Spørsmål
09.30 Slutt

Alta

Tid: 21. februar kl. 08.15–09.30.

Sted: SpareBank 1 Nord-Norge, Løkkeveien 115


Bodø (avholdt)

Tid: 31. januar kl. 08.15–09.30

Sted: SpareBank 1 Nord-Norge, Dronningens gate 7A

Tromsø (avholdt)

Tid: 30. januar kl. 08.15–09.30

Sted: Rødbankens festsal, 4. etasje, Storgata 65

 


Harstad (avholdt)

Tid: 2. februar kl. 08.15–09.30

Sted: SpareBank 1 Nord-Norge, Strandgata 7Se arrangementet på nett

Frokostseminaret i Tromsø blir streamet. Du kan se presentasjonen direkte fra kl. 08.30 tirsdag 30. januar eller se opptaket senere.

Video placeholder image
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }