Viktig informasjon om LEI-kode

I løpet av 2017 vil det bli et krav at alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter har en gyldig LEI-kode.

Hva er en LEI-kode?
LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper. Tenk på det som et internasjonalt organisasjonsnummer. Koden er 20-sifret og består av både tall og bokstaver. Denne blir tildelt av en Local Operating Unit (LOU).

Hvem må ha en LEI-kode?
Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha en gyldig LEI-kode. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater. FX spot omfattes ikke.

Hvorfor må man ha en LEI-kode?
Nye EU-regelverk (EMIR og MIFID II) innføres med virkning også for Norge. EMIR medfører rapporteringsplikt for all handel av derivater til et sentralt handelsregister. MIFID II medfører rapportering av enkelte handler til Finanstilsynet.

Rapporteringsplikt ved derivathandel
EMIR: Når de nye reglene trer i kraft må alle nye derivatkontrakter rapporteres til et autorisert handelsregister. Finansmyndighetene i hvert enkelt EØS-land vil da få innsyn i alle handler gjort av bedrifter i sitt eget land. Det vil være obligatorisk for begge parter å innrapportere handelen, men SpareBank 1 Nord-Norge vil tilby sine kunder å rapportere på deres vegne.

Når trer de nye kravene i kraft?
Fra og med 1 januar 2018 vil det ikke være mulig å handle med motparter som ikke har en LEI-kode. Kravene fra EMIR kan tre i kraft tidligere, og endelig dato forventes å komme i løpet av 2. kvartal 2017. Vi vil informere våre kunder så snart fristen er satt av norske myndigheter.

Vår oppfordring
Selv om dato ikke er endelig satt oppfordrer vi våre bedriftskunder som handler i finansielle instrumenter om å anskaffe LEI-kode snarest mulig. SpareBank 1 Nord-Norges LEI-kode er 549300SXM92LQ05OJQ76.

Hvor mye koster det?
Det koster ca EUR 200 å opprette en LEI-kode, og EUR 100 i årlig gebyr til LOU. 

Her kan du etablere LEI-kode: