Hvordan bruker jeg årsavslutningsmodulen i SpareBank 1 Regnskap?

Med årsavslutningsmodulen i SpareBank 1 Regnskap, blir det enklere for AS og ENK å lage og sende inn skattemelding og årsregnskap. Modulen består av 6 steg.

 

1. Gå gjennom sjekklisten for årsavslutning

Det første du må gjøre, er å gå gjennom en liste over ting som må være på plass før du kan avstemme balansen. Slik bruker du sjekklisten for årsavslutning.


2. Avstem balansen

Balansen danner grunnlaget for resten av årsavslutningen. Derfor er det viktig at du tar en grundig gjennomgang av den, og forsikrer deg om at alt stemmer. Les mer om balansen.


3. Gå gjennom avskrivninger og forskjeller

Når du har fullført sjekklisten og avstemt balansen, må du gå gjennom ulike punkter knyttet til avskrivninger og forskjeller. Totalt er det 7 punkter å ta stilling til, men alle gjelder ikke for alle bedrifter. Les mer om avskrivning.


4. Sjekk skatteberegning og legg inn eventuelt utbytte

I denne delen av årsavslutningen henter systemet inn alle bokførte inntekter og kostnader gjennom året, i tillegg til det du har lagt inn i stegene ovenfor. Oppsummert får du se hvor mye bedriften skal betale i skatt eller hvor mye utsatt skatt dere har til gode. Hvis dere betaler ut utbytte legger du det inn her. Til slutt bokfører systemet sluttposteringene for året, og du kan gå videre til neste steg. 


5. Send inn skattemeldingen 

Her legger du inn antall aksjer virksomheten har totalt, og om dere eier noen av aksjene selv. Til slutt får du en oppsummering, før du kan levere skattemeldingen i Altinn. Frist er 31. mai.


6. Send inn årsregnskapet

Siste steget er delt opp i 3 deler. Første del er en oppsummering av alt du har gjort i tidligere steg. Deretter går du gjennom notene, det vil si kommentarer til deler av regnskapet. Når det er gjort, er du klar til å sende inn årsregnskapet. Frist er 31. juli. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }