Hvordan kan jeg lage nye og endre leverandører?

Lage ny leverandør

 • I menyen går du til Utgift og Leverandør
 • Klikk på Ny leverandør oppe til høyre.
   
Legge inn ny leverandør.
 
 • Søk opp leverandøren med telefonnummer eller navn på personen eller bedriften. Informasjon hentes automatisk fra Brønnøysund. 
 • Legg inn epost og telefonnummer.
 • Trykk Lagre og du får mulighet til å legge inn mer informasjon om leverandøren.
   

Endre eller slette leverandør

 • I menyen går du til Utgift og Leverandør for å se alle registrerte leverandører. 
 • Trykk på den leverandøren du skal endre eller slette.
 • Her får du fire valg:
  Detaljer - her kan du gjøre endringer på informasjon om leverandøren.
  Åpne poster og Regninger - her legges det fortløpende inn åpne poster og nye fakturaer.
  Dokumenter - her kan du kan du laste opp for eksempel kontrakter eller andre relevante dokumenter.

 • For å slette, velg Slett leverandør på de tre prikkene oppe til høyre. Du kan bare slette leverandører som det ikke er ført noe mot. Alternativt kan du velge Deaktiver leverandør.