Hvordan legger jeg til bankkonto i regnskapsprogrammet?

1. Legg til bankkonto i regnskapsprogrammet ved å klikke på Innstillinger og velg Bank

Meny for å legge til bankkonto.

2. Klikk Legg til ny bankkonto, deretter fyller du inn følgende:

  • Navn
  • Type, velg mellom drift, skatt eller lønn
  • Kontonummer, navn på bank og IBAN vil fylles ut automatisk.
  • Hovedbokskonto, er det driftskonto er det vanlig å velge hovedbokskonto 1920, og skattetrekkskonto 1950.
  • Standard driftskonto, huk av denne om regnskapsprogrammet automatisk skal velge kontoen som betalingskonto.