Hvordan oppretter jeg bankposter manuelt?

Hvis du skal opprette bankposter for transaksjoner som ikke vises i regnskapsprogrammet, kan du velge mellom to ulike fremgangsmåter:

  • Opprette bankposter manuelt: Du registrerer en eller flere transaksjoner med å legge inn dato, beskrivelse og beløp manuelt. Skal du opprette bankpost for transaksjoner som ikke vises på kontoutskriften, som aksjekapital eller inngående balanse, må du bruke denne fremgangsmåten. 
  • Importere csv-fil fra nettbanken: Du henter ut en csv-fil fra nettbanken som du deretter laster opp i regnskapsprogrammet. 
Opprette bankpost manuelt 

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming

2. Klikk på Avstem konto på den aktuelle kontoen. 

3. Klikk på de tre prikkene oppe til høyre og velg Opprett bankposter manuelt.

regnskapsprogram-kontobevegelser-nettbanken-2

4. Legg inn dato, beskrivelse og beløp for transaksjonen. 

5. Klikk på Lagre bankposter. Posten dukker da opp på venstre side. 


Importere csv-fil fra nettbanken

Denne fremgangsmåten er todelt. Du henter først ut kontoutskriften som en csv-fil fra nettbanken, før du laster den opp i regnskapsprogrammet. 

Slik henter du kontoutskriften fra nettbanken: 

1. Logg inn i nettbank bedrift.

2. Gå til Transaksjoner i toppmenyen og velg Kontobevegelser

3. Legg inn Fra dato og Til dato på den aktuelle kontoen, slik at du får opp tidsintervallet som inkluderer inn- eller utbetalingene du skal legge inn i regnskapsprogrammet. 

4. Trykk på Eksporter til Excel. Kontoutskriften lastes nå ned som en csv-fil på datamaskinen din. Denne skal du laste opp i SpareBank 1 Regnskap. 


Slik legger du kontoutskriften inn i regnskapsprogrammet

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming

2. Klikk på Avstem konto på den aktuelle kontoen. 

3. Klikk på de tre prikkene oppe til høyre og velg Legg til kontoutskrift.


4. Legg inn csv-filen fra nettbanken og klikk på Neste

5. Endre filformat til SpareBank1 Bedrift csv. Trykk Fullfør når du har fått opp en liste over alle transaksjonene fra csv-fila.