Hvordan registrerer jeg inntektsmelding?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Inntektsmelding. Dersom du ikke finner valget i venstremenyen kan det skyldes at du ikke har fullført aktivering.

2. Klikk på Ny inntektsmelding

registrere-inntektsmelding-1

3. Fyll inn ansatt og arbeidsforhold, og klikk på nedtrekkslisten tilhørende Velg ytelse for å registrere ytelse.

4. Klikk på Lag inntekstmelding


5. Se over følgende felter:

  • Arbeidsgiverinformasjon: Informasjon om arbeidsgiver. Systemet vil hente informasjon fra firmaoppsett og brukerinformasjon for brukeren som oppretter inntektsmeldingen, men dette kan overstyres.
  • Arbeidstaker som inntekstmeldingen gjelder: Informasjon om arbeidstakeren. Systemet vil hente informasjon om arbeidstaker fra ansattkortet.

6. Klikk på nedtrekkslisten tilhørende Årsak til innsending. Du kan velge mellom Ny eller Endring.

7. Velg Lagre og fortsett


8. Legg inn dato for første fraværsdag.

9. Legg inn beregnet månedslønn manuelt, eller klikk på Kalkuler.

 

Velg en beregningsmetode og klikk Bruk kalkulert dersom du ønsker dette. Er du usikker på hvordan grunnlaget beregnes kan du lese mer om dette hos Nav


9. Fyll ut resten av skjemaet:

  • Sykepenger i arbeidsgiverperioden: Vær oppmerksom på at første dag i siste arbeidsgiverperioden må være lik Første fraværsdag under Arbeidsforhold. Det er dette sykefraværet som sendes inn og som gjelder når dager telles. Tidligere arbeidsgiverperioder som er oppgitt før kan være før første fraværsdag.
  • Refusjon: Fylles kun ut dersom det er utbetalt refusjon i perioden. 
  • Lovbestemt ferie: Fylles kun ut dersom arbeidstakeren har avviklet ferie i perioden. 
  • Naturalytelser: Legg til den/de naturalytelsen(e) som faller bort i perioden. 

10. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Lagre og velg Send inn inntektsmelding

For å kunne levere inntektsmelding må systemet ha oppsett mot Altinn.


Merk!

Dersom du har sendt inn en inntektsmelding som inneholder feil, eller det er endringer i inntekt/arbeidsforhold, må du levere en ny melding til NAV. Les hvordan du endrer en inntektsmelding. 


Hvis du skal levere inntektsopplysning for flere arbeidsforhold per ansatt må du opprette en inntektsmelding per arbeidsforhold. Du kan benytte funksjonen Opprett ny med denne inntektsmeldingen som mal for å forenkle dette.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }