Hvordan sender jeg lønnsslipp?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring. Velg en avregnet eller bokført lønnskjøring.


2. Klikk på Send lønnsslipp


3. Sett hake ved aktuelle ansatte for lønnsslipp og velg Klargjør for utsending for å gå videre. 

Klikk på Endre dersom du ønsker å endre utbetalingsdato, epost-emne, epost-melding eller vil sette hake på for gruppering på lønnsart.  


Ønsker du å endre språk på lønnslippen må dette gjøres på ansattkortet til hver enkelt ansatt. 


4. Klikk på Send e-post for å sende lønnsslipp. 


NB! Når du har sendt lønnsslipp vil det ikke være mulig å stoppe utsendingen. Hvis det finnes ansatte som ikke har en e-postadresse tilknyttet ansattkortet, vil systemet foreslå utskrift for disse lønnslippene.