Hvorfor mottar bedriften faktura med overlappende datoer (perioder) i spesifikasjonen?

«Fra dato» som avviker fra gjeldende termin betyr at det er gjort endring med tilbakevirkende kraft. Vi har derfor foretatt en avregning med virkning fra samme dato, og bedriften vil derfor få et tillegg, eventuelt fradrag, med bakgrunn i hva som tidligere er fakturert.