Hvordan blir jeg fakturert?

Pakkeprisen trekkes fra konto den 30. hver måned. I tillegg kommer det kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank og på regnskapsprogram. 

Kostnader knyttet til regnskapsprogrammet faktureres med mva. Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres.