• Ja, du kan få fast pris basert på et definert omfang. Noen velger likevel pris etter medgått tid, hvis omfanget er uklart.