Når kan jeg bytte regnskapsfører?

Så lenge du forholder deg til oppsigelsestiden hos nåværende regnskapsfører, kan du bytte når som helst. Du trenger ikke å vente til neste årsskifte. Vi anbefaler likevel at du bytter ved et månedskifte eller mellom to momsterminer.