Må jeg stille sikkerhet for å ha kassekreditt?

Ja, for å få kreditt eller lån i banken, må du som en hovedregel stille sikkerhet. Jo bedre sikkerhet du kan stille, jo bedre betingelser kan vi gi. 

Ved innvilgelser av kassekreditt tar vi ofte pant i kundefordringer, varelager, driftstilbehør, fast eiendom eller kausjon.