• Gå til Admin > Brukere. Her kan du redigere rettigheter og tilganger til alle brukere. 

    Les mer om ulike funksjoner, tilgang og rettigheter