Så enkelt flytter du innskuddspensjon

Med kun noen enkle trykk kan du nå flytte bedriftens kollektive innskuddspensjonsavtale til oss, med de samme satsene som dere har hos dagens pensjonsleverandør.

Du får bedre oversikt med bank og pensjon på samme sted.
Du får god hjelp og rådgivning til bedriften og dine ansatte.
Bedriftens kostnader blir i hovedtrekk likt som i dag.

Slik fungerer flyttingen

1
Logg inn med BankID
Person med signeringsfullmakt for bedriften klikker på knappen nedenfor "Flytt innskuddspensjon" og logger inn med BankID.
2
Fyll ut enkelt skjema
Fullmakt gis sammen med informasjon om bedrift og nåværende pensjonsleverandør.
3
Vi tar oss av resten
Flytteprosessen videre tar vi oss av og avtalen flyttes over som den er.
Selskapet dere flytter fra har flyttefrist på 2 måneder regnet fra 1. i påfølgende måned. Det er viktig at dere fortsetter å innbetale hos dagens leverandør i denne perioden.

Vil du gjøre endringer på avtalen?
Ønsker du å se på kostnader/pris, andre sparesatser eller tilleggsdekninger kan du ringe 776 22 501.

Har du ikke en innskuddspensjonsavtale hos en annen leverandør?
Da kan du benytte deg av denne linken. Her vil du se hvor mye en innskuddspensjonsavtale vil koste for din bedrift.

 


illustrasjon av mann

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er den mest vanlige formen for pensjonssparing for bedrifter i dag. Bedriften sparer et årlig beløp til de ansattes alderspensjon. Størrelsen på de fremtidige utbetalingene avhenger av hvor mye som spares, avkastningen og lengden på utbetalingsperioden.

Ved flytting av pensjonsavtalen til oss, plasseres de ansattes sparesaldo i alderstilpasset spareprofil. Det vil si at andelen plassert i aksjefond trappes ned fra 100 til 20 prosent fra den ansatte fyller 40 år og fram til pensjonsalder. Den enkelte ansatte har muligheten til selv å påvirke avkastning og framtidig pensjon, ved selv å velge blant tilgjengelige spareprofiler. Les mer om ulike spareprofiler her. 


Takk for gode tilbakemeldinger!

Vi er stolte og takknemlige for igjen å ha blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene i Norge. 

Bedriftspensjonsbarometeret er Norges største og ledende kundeundersøkelse på markedet for bedriftspensjon. Aalund er eneste leverandør av årlig kundetilfredshetsundersøkelse innen tjenestepensjon i Norge, som ikke er bestilt av en av leverandørene. Aalund.no


Egen pensjonskonto kommer 1. januar 2021

Se video om hva dette betyr for bedriften og de ansatte.

Video placeholder image

Innskuddspensjon leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }