Hva er merverdiavgift?

Merverdiavgift, mva, omsetningsavgift, moms – kjært barn har mange navn. Men hva er merverdiavgift egentlig?

rekkehus

Merverdiavgiften enkelt forklart

Merverdiavgift (mva) er en avgift bedriften din henter inn på vegne av staten. Denne avgiften legges på de fleste varer og tjenester du selger, kjent som utgående mva. På samme måte får du fradrag på varer eller tjenester du kjøper inn til bedriften, altså inngående mva.

I Norge har vi tre standardsatser for mva: 

  • 25 prosent — de aller fleste varer og tjenester
  • 15 prosent — mat og drikke
  • 12 prosent — persontransport, kinobilletter og utleie av rom

Altså: hvis din bedrift selger en vare for 1000 kroner må du legge på 250 kroner i mva (stort sett). Da betaler kunden 1250 kroner for varen, men du tjener fortsatt bare 1000 kroner – de 250 kronene går til staten. 

Det samme gjelder varer og tjenester du kjøper på vegne av bedriften. Hvis det er du som betalte 1250 i dette tenkte scenariet kan du trekke fra disse 250 kronene i mva-meldingen din. Som du skjønner er det egentlig bare privatpersoner, ikke bedrifter, som får en ekstra utgift på grunn av avgiften. 

Du legger ikke merverdiavgift på fakturaene dine før du er registrert i merverdiavgiftregisteret.


Dame peker. Illustrasjon.

Varer og tjenester unntatt eller fritatt mva

Noen varer og tjenester kjøpes og selges uten merverdiavgift. 

Unntatt fra mva: 

Unntatt fra mva betyr at merverdiavgiftsloven ikke gjelder for det du selger. Helsetjenester, undervisning og kultur er eksempler tjenester som er unntatt mva. 

Er du usikker på om din bedrift er unntatt eller ikke kan du spørre Skatteetaten om en vurdering. 

Når du er unntatt fra mva skal du ikke registrere deg i mva-registeret, og skal derfor ikke levere mva-melding. Det betyr også at du ikke får fradrag for mva på utgiftene dine.

Fritatt fra mva:

Fritatt fra mva betyr at det du selger egentlig skal selges med mva, men at mva-satsen er satt til 0 prosent. Bøker er for eksempel stort sett fritatt fra merverdiavgift.

Er du er fritatt fra mva må du fortsatt registrere deg i mva-registeret. Du skal også levere mva-melding, og du får mva-fradrag for utgiftene dine.

Les mer om fritak og unntak fra merverdiavgift her


Merverdiavgiftregisteret, sa du? 

Merverdiavgiftsregisteret, eller mva-registeret, gir myndighetene en oversikt over alle mva-pliktige bedrifter.

Du registrerer deg i merverdiavgiftsregisteret når du har solgt varer og/eller tjenester for over 50.000 kroner det siste året. Merk at fakturaen som gjør at du bikker over 50.000 skal ha mva.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }