Hva er regnskapsloven?

Regnskapsloven regulerer hvordan norske bedrifter skal føre regnskap. Loven bestemmer hvordan du setter opp årsregnskapet og hva det skal inneholde.

Illustrasjon av mann som forklarer regnskapsloven foran en tavle

Hvem gjelder regnskapsloven for?

Regnskapsloven gjelder for alle bedrifter som må levere inn årsregnskap og dermed har regnskapsplikt.

Regnskapsloven gjelder blant annet for disse organisasjonsformene:

 • aksjeselskap (AS)
 • allmennaksjeselskap (ASA)
 • enkeltpersonforetak med eiendeler som er verdt over 20 millioner eller har ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk
 • borettslag (BRL)
 • boligbyggelag (BBL)
 • stiftelser

Illustrasjon av dame som peker mot regnskapsprinsipper i regnskapsloven

Regnskapsprinsipper i regnskapsloven

Regnskapsloven informerer om grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk. Loven inneholder fem grunnleggende prinsipper. Disse skal sørge for at årsregnskapet blir utarbeidet på best mulig måte. De fem prinsippene er følgende:

 • transaksjonsprinsippet
 • opptjeningsprinsippet
 • sammenstillingsprinsippet
 • forsiktighetsprinsippet
 • sikringsprinsippet

Vil du vite mer om regnskapsloven?

Hvis du trenger mer utfyllende informasjon og hvilke regler som gjelder, kan du lese mer om regnskapsloven på Lovdata.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }