Hva er soliditet?

Soliditet er et tall som viser hvor stor del av bedriftens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Det sier noe om bedriftens robusthet.

rekkehus

Hvordan brukes soliditet?

Soliditeten brukes som et mål på bedriftens robusthet – hvor solid og stabil bedriftens økonomi er på lang sikt. 

Høy soliditet viser at bedriften er godt rustet for fremtiden. Det gir også bedre vilkår når du skal søke om lån og finansiering. 

Potensielle investorer, kreditorer og samarbeidspartnere ser på soliditeten som et viktig tall når de skal bedømme risikoen ved å inngå avtaler med bedriften.


Dame peker. Illustrasjon.

Hva er forskjellen mellom soliditet og likviditet?

Soliditet handler om langvarig økonomisk stabilitet og evnen til å tåle fremtidige utfordringer, mens likviditet er bedriftens evne til å møte kortsiktige økonomiske forpliktelser.

Begge begrepene er viktige for å forstå bedriftens økonomiske situasjon, men de representerer forskjellige aspekter - langsiktig stabilitet versus kortsiktig betalingsevne.


Slik regner du ut soliditeten

For å regne ut soliditeten til bedriften din, trenger du tallene for "sum egenkapital" og "sum egenkapital + gjeld". Disse tallene finner du i balanseregnskapet ditt. 

Soliditet = (sum egenkapital / sum egenkapital + gjeld) x 100

Soliditet på:

  • 40 prosent = meget god
  • 20 prosent = god
  • 10 prosent = tilfredsstillende

Dame peker. Illustrasjon.

Hvordan få bedre soliditet? 

Du kan forbedre soliditeten i bedriften ved å øke egenkapitalen. For eksempel:

  • tilføre mer kapital fra eierne
  • hente inn nye investorer
  • beholde overskudd i bedriften i stedet for å ta det ut som utbytte
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }