PowerOffice

Et skybasert og enkelt regnskapsprogram som passer for de fleste små og mellomstore bedrifter. Det kan kobles til nettbanken og flere andre fagsystemer, så du alltid har full kontroll på bedriftens økonomi.

Tripletex

Hvorfor velge PowerOffice?

Grønn hake.

Full kontroll på bedriftens økonomi

Dashboardet kan tilpasses med interaktive grafer og rapporter. Mye av jobben gjøres automatisk, og regnskapsprogrammet kan kobles til nettbanken og andre fagsystemer.

Grønn hake.

Enkel fakturering og automatisk bokføring

Fakturering er raskt og enkelt i PowerOffice. Med kobling direkte mot bedriftens nettbank, bokføres innbetalinger automatisk i regnskapet.

Grønn hake.

Betal rett i PowerOffice

Du kan betale rett i PowerOffice uten å være logget inn i nettbanken. Regnskapet oppdateres automatisk hver gang du gjør en betaling.

Grønn hake.

Enkle moduler for lønn

Det er enkelt å kjøre og utbetale lønn. Innsending av A-melding skjer automatisk ved godkjenning av lønn.

Grønn hake.

Egen app – PowerOffice Go

Ta med deg regnsklapet i lomma. Du kan enkelt føre timer og reiseregninger, og godkjenne fakturaer og betalinger i appen. 

Grønn hake.

Snakk med regnskapsføreren i programmet

Trenger du en kjapp avklaring med regnskapsføreren din, kan du sende en melding rett i PowerOffice. Du får kjappe svar, og kan samle alle samtaler på ett sted.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }