SpareBank 1 Regnskap versjon 180

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 21. november 2022.

Bank

Varsel ved feil i utbetalinger

Dersom en utbetalingsfil er sendt fra systemet, og vi ikke får bekreftelse fra banken på at betalingsfil er mottatt innen 4 timer, vil brukeren som sendte bunten få et varsel om dette på e-post.


Regnskap

Rapport i nytt format

  • Det er nå mulig å velge egendefinert utvalg av måneder i periodevelgeren.
  • Dersom dimensjoner er i bruk kan du velge å se resultat og balanse for føringer uten dimensjon.

Standard kostnadskonto

Eiendeler 

  • I oversiktsbildet for eiendeler er det lagt til summering av verdier i kolonner som inneholder beløp.
  • To nye kolonner kan nå velges for visning i oversiktsbildet: Salgsdato og salgssum.
     

Kvittering på mva-melding 

  • Kvittering fra Skattetaten kan nå lastes ned direkte fra mva-meldingen.

Salg

Vedlegg på repeterende faktura

  • Vedlegg på repeterende fakturaVedlegg kan nå legges ved på repeterende faktura, og vil bli sendt som vedlegg til fakturablankett dersom de blir markert.

Utgift

Bedre tolkning av fakturaer på e-post

  • Vi har forbedret tolkningen og forslaget til bokføring av fakturaer som kommer inn i innboksen som e-post.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }