SpareBank 1 Regnskap versjon 190/191

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 21. april 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer: 

Regnskap

 • Ny visning på Resultatrapport
  Årets tall, fjorårets tall og budsjett inkluderes nå i samme visning. 

 • Forbedret Excel-eksport i det nye rapportformatet 
  Eksporten vil nå ligne mer på oppsettet som vises i systemet.

 • Automatisk matching av poster som bokføres via bankavstemming
  Du kan nå bokføre og avstemme i en og samme handling.

 • Fakturanummer i Bankavstemming
  Fakturanummer vises på føringer under Kunde og Leverandør.

 • Årsavslutning
  Ved innsendelse av årsoppgaven vil systemet indikere at det pågår en jobb.

Lønn

 • Ny feriepengerapport
  Rapporten inkluderer informasjon om feriepenger til gode fra tidligere år, hva som er utbetalt, og grunnlag for ansatte over 60.

 • Varsel ved manglende registrering ved bruk av grenseverdi på lønnsart
  Dersom grenseverdi er registrert på lønnsart og du ikke har lagt til sats eller art, får du opp et varsel om at du ikke kan lagre. Dette er for å forhindre at det oppstår splitt på samme lønnsart.

 • Ansattkategori
  Under Annet og Uttrekk/Database kan du hente ut kategorier per ansatt.

 • Ordre kan lagres som kladd

Salg

 • Varsel om størrelse på vedlegg i fakturautsendelse
  Dersom vedlegget overskrider 10 MB på e-post og 50 MB på EHF, vil du varsles om at utsendingen vil feile.      
 • Klargjøringsdager som kolonne i Gjentakende faktura     
  Klargjøringsdager er nå tilgjengelig som kolonne i oversiktsbildet til Gjentakende faktura. 

Feilrettinger: 

Regnskap

 • Import fra KlubbAdmin
  Importen krever at beløpsfelt fylles ut, men dette er ikke med i eksporten fra KlubbAdmin. Det er nå tilrettelagt for et eget felt hvor beløpet kopieres inn.

 • Bokføring av bankbetaling med valuta: Agio forsvant og beløp forble uendret
  Her oppsto det en feil ved bokføring av kundefordring eller leverandørgjeld via manuell bilagsregistrering. Dette er nå rettet opp i.

Lønn

 • Fakturering av timer mot ulike prosjekt
  Linjene ble tidligere slått sammen slik at alle timene ble ført mot ett prosjekt, dersom det ikke var satt hake ved Splitt på dimensjon. Dette er nå løst ved at Splitt på dimensjon er default ved overføring av timer mot flere prosjekter. 

 • Sletting av varelinje i en delvis overført ordre
  Tidligere ble ikke restbeløp oppdatert hvis du slettet en varelinje i delvis overført ordre. Denne feilen er nå rettet.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }