Kundekontroll Regnskapshuset

Denne siden er beregnet på deg som skal legitimere deg ovenfor SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS. 

Før vi kan etablere et kundeforhold er vi i henhold til hvitvaskingsloven pålagt å utføre en kundekontroll der vi innhenter opplysninger om kundeforholdets formål  og eierforhold. Dette innbefatter også legitimering av kundens representanter og eiere.  

I kraft av din rolle som representant for en bedrift ber vi deg oppgi informasjonen vi er påkrevd å innhente. 

Vi har valgt å gjøre innhentingen av opplysninger elektronisk og ved bruk av BankID til identifikasjon. Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av privatpersoner som direkte eller indirekte eier mer enn 25 %, eller på annen måte kontrollerer virksomheten og om representantene er en politisk eksponert person «PEP».

Å gjennomføre kundekontrollen tar bare noen få minutter.

Legitimering med BankID

Elektronisk identifisering med BankID garanterer både rett mottaker og rett avsender, og med kryptert forbindelse sikres innholdet mot innsyn utenfra.

Har du ikke BankID?

Om du ikke har elektronisk ID, må vi motta liste over reelle rettighetshavere og gyldig legitimasjon på annen måte, enten per post eller overlevert ved personlig oppmøte på et av våre kontorer. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

 • Reelle rettighetshaver: Fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av.

  Nært familiemedlem: Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

  Politisk eksponert person (PEP): fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:

  • Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
  • Medlem av nasjonalforsamling
  • Medlem av styrende organ i politisk parti
  • Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
  • Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
  • Ambassadør, Chargé d`affaires eller militær offiser av høyere rang
  • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
  • Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon