Bærekraft i idrettslaget

Idretten er en viktig pådriver for å skape forståelse og engasjement for bærekraft. 


Slik kan idrettslaget jobbe med bærekraftsmålene

For å bidra i arbeidet med bærekraft, bør idrettslaget jobbe målrettet innenfor tre overordnede dimensjoner: Grønn omstilling, sosial inkludering og ansvarlig drift.

Grønn omstilling 

Hvilke miljøtiltak jobber dere målrettet med i hverdagen? Bruk gjerne disse kjørereglene: 

 • Vi skal redusere matsvinn.
 • Vi kildesorterer og panter tomgodset vårt.
 • Vi serverer kortreist mat på arrangementer.
 • Vi har fokus på gjenbruk.
 • Vi oppfordrer til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra trening.
 • Vi har iverksatt tiltak for å unngå at granulat fra kunstgressbane havner i naturen. 
 • Vi bruker sparepærer i egne anlegg.

Sosial inkludering 

Hvordan jobber dere med å ta ned barrierer for barn og unges deltakelse i idretten?

Barrierene kan være knyttet til

 • kjønn
 • kultur 
 • økonomi
 • fysiske forutsetninger 


Ja til brukt!
Som bank er vi spesielt opptatt av å ta ned de økonomiske barriererne. Med "Ja til brukt" ønsker vi å gi flere muligheten til å være med i fellesskapet. 

Ansvarlig drift

Har idrettslaget gode løsninger for økonomistyring og drift?

For å ivareta idrettens egne lovkrav og gjøre hverdagen enklere i idrettslaget, bør dere sørge for å ha:

 • Nettbank med dobbel godkjenning av betalinger. 
 • Regnskapsprogram som er koblet samme med både nettbank og KlubbAdmin.

Bank+Regnskap = enklere hverdag

Med regnskap og bank i én pakke, samles alt rundt idrettslagets økonomi på ett sted, samtidig som lovkravene for idretten ivaretas. Les mer om Bank+Regnskap