Oppstartsbedrifter

Når du skal starte bedrift er det mye å tenke på. Vi har samlet noen nyttige tips og råd til hva du må tenke på.

1. Virksomhetsstyring

I startsfasen er inntektene en av de største risikoene for mange oppstartsbedrifter, og mange spørsmål vil melde seg: Tjener jeg penger på dette, er forretningsideen min god nok, og klarer jeg en periode uten inntekter?

I denne videoen deler vi tips til hvorfor virksomhetsstyring er viktig og hvordan du kan lykkes med det i din egen bedrift.

Video placeholder image

2. Økonomistyring

God økonomi starter med orden og struktur slik at pengene kommer raskt inn til bedriften. Hva bør du som oppstartsbedrift tenke på? Og hva er forskjellen mellom tallene i regnskapsrapporten og likviditet?

I denne videoen lærer du mer om hvordan du kan styrke likviditeten, og hvorfor det er viktig å fokusere på likviditet i oppstartsfasen.

Video placeholder image

3. Støtteordninger

Det kan ofte være dårlig med penger i en oppstartsfase og mange bruker egne oppsparte midler. Det finnes mange ulike tilskuddsordninger, både offentlige og private som har som må å støtte utviklingen av næringslivet.

I denne videoen lærer du mer om hvilke støtteordninger som finnes, og hvordan du kan gå frem for å søke om støtte.

Video placeholder image

Snakk med en lokal rådgiver

Trenger du råd i oppstarten, eller med en viktig avgjørelse? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }