Ansvarlige utlån: Personmarked

Hovedmål

  • Utvikle god bærekraftskompetanse, slik at vi kan gi råd til våre kunder om å ta bærekraftige valg og redusere vår ESG-risiko
  • Frem til 2025 skal våre utlån til grønne boliger dobles målt mot 2022-nivå
  • Tilby produkter med sosial profilSikre god finansiell inkludering gjennom tydelig informasjon til kunder og/eller pårørende og åpne kontorer

Delmål

  • Gjennomføre ytterligere kompetanseheving for rådgiverne for å yte god veiledning for våre kunder, for eksempel ved å ta i bruk energiportalen.no
  • Vurdere andre grønne produkter, også i samarbeid med andre aktører

Hva er ansvarlig utlån for oss?

Vi ønsker å påvirke våre kunder til å spare for å redusere forbruket. Store deler av de globale klimautslippene kommer fra det private forbruket, og i kontakt med kundene skal vi bevisstgjøre og bidra til at kundene tar bærekraftige valg. Vår ambisjon er at våre kunder skal få god og riktig veiledning og produktinformasjon innen hele bankens produktbredde. Vi skal promotere bærekraftige produkter og løsninger for kundene der det er naturlig. Vi ønsker også å tilby produkter med sosial profil, særlig til unge mennesker i etableringsfasen. Samt være tilgjengelig for våre ikke-digitale kunder, i henhold til Finans Norges bransjenorm for finansiell inkludering. 

Hva er bærekraftskommunikasjon med kunder for oss?

I kommunikasjonen med våre kunder skal vi oppfordre til å ta bærekraftige valg for eksempel relatert til forbruk og klimarelaterte tiltak på bolig.