Økonomisk kriminalitet

SpareBank 1 Nordmøre arbeider systematisk med å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet. 

Hovedmål

  • Forebygge økonomisk kriminalitet
  • Avdekke økonomisk kriminalitet gjennom ny kunnskap og teknologi 
  • Rapportere mistenkelige forhold til Økokrim
  • Forankre antihvitvaskarbeidet i hele organisasjonen

Delmål

  • Gjennomføre løpende antihvitvask-opplæring for alle medarbeidere
  • Ta i bruk ESG-modulen til kjenn din kunde-prosessen for større bedriftsmarkedsengasjement
  • Ta i bruk ny teknologi for å effektivisere kjenn din kunde(KYC)-prosess
  • Bruke våre kanaler til å gi våre kunder kompetanse på å avdekke svindelforsøk
  • Løpende oppdatere rutiner iht. ny risiko og modusHva er arbeid mot økonomisk kriminalitet for oss?

Det er en del av finansnæringens samfunnsoppdrag å sørge for at ikke næringen utnyttes til ulovlige forhold gjennom bruk av våre tjenester og produkter. Kriminaliteten som rammer finanssektoren blir stadig mer kompleks og sammensatt. Bankens innsats for å forebygge og avdekke kriminalitet er viktig, både for enkeltkunder som blir utsatt for svindel og som en del av bankens samfunnsoppdrag.

Banken har etter hvitvaskingsregelverket en vid undersøkelsesplikt rundt kundeforholdet. Vi er pålagt å kjenne våre kunder og deres bruk av våre produkter og tjenester. For å bekjempe økonomisk kriminalitet utfører vi en rekke tiltak. Vi gjennomfører kundekontroller, rapporterer mistenkelige forhold til Økokrim, og følger med på lokale og nasjonale utviklingstrekk som kan relateres til kriminelle handlinger.