Ansvarsforsikring bedrift

Miljøforsikring

Miljøforsikring dekker det miljøansvaret bedriften kan få etter naturmangfoldloven.

Dekker erstatningsansvar ved skade skade på egen og andres grunn.
Dekker kostnader til å gjenopprette naturen slik den var før skaden.
Dekker kostnader til rettssak i forbindelse med miljøskade.

et tre illustrerer miljøforsikring

Hva dekker miljøforsikring?

Miljøansvar dekker det ansvaret bedriften har etter naturmangfoldloven, for å rydde opp etter forurensning og gjenopprette det økologiske mangfoldet, på egen og andres grunn.

Dekninger Miljøansvar
Ansvar ved plutselig og uforutsett skade på naturen etter naturmangfoldloven
   

Hva er miljøansvar og miljøskade?

Miljøansvar
Miljøansvar handler om å ta ansvar for miljøet, ved å begrense endringer av økosystemer, reduksjon av naturressursene og biologisk mangfold. Ved uhell og ulykker kan bedriften få et miljøansvar i form av krav om opprydning og gjenoppretting, etter naturmangfoldloven.

Miljøskade og forurensning
Miljøskade i denne sammenhengen er menneskelig innvirkning på naturmiljøet, gjennom forurensning. Forurensning er her definert som tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du allerede miljøforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?