Lån og finansiering

Vi hjelper deg med å finne den finansieringsformen som passer best for din bedrift.

Kassekreditt

  • Passer når du har utgifter før inntektene er kommet inn på konto.
  • Fungerer som en ekstra buffer på bedriftkontoen.
  • Du betaler kun renter for den delen av kreditten som benyttes.

Bedriftslån

  • Passer når du skal investere i eiendom, maskiner, kjøretøy og utstyr. 
  • Langsiktig finansiering.
  • Nedbetales i takt med levetiden til det du har investert i.

Leasing

  • Passer når du vil leie kjøretøy eller utstyr for en periode – i stedet for å kjøpe det.
  • Inntil 100 % finansiering.
  • Enkel regnskapsføring og budsjettering.

 

Bankgaranti

Gir bedriften en ekstra trygghet rundt økonomiske forpliktelser og avtaler.

Byggelån

En låneramme som sikrer bedriften finansiering gjennom byggeprosessen.

Vekstgarantiordningen

Finansiering av innovasjon og vekst.

Driftskreditt for landbruket

Når inntektene varierer gjennom året.

Grønt landbrukslån

Lån til miljøtiltak på bolig, driftsbygninger og maskiner i landbruk og skogbruk.

Factoring

Administrasjon og finansiering av dine fakturaer.