Selskapsinformasjon

Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Østfold Akershus
Besøksadresse hovedkontor SpareBank 1 Østfold Akershus
Varnaveien 43E
1526 Moss
Postadresse SpareBank 1 Østfold Akershus
Postboks 130
1501 Moss
E-postadresse kontakt@sparebank1oa.no
Telefonnummer 05700 (fra utlandet: (+47) 915 05700)
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 837 884 942
Tillatelse SpareBank 1 Østfold Akershus har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90