Om oss

Hjelp oss å finne kandidatertil innskytervalget 2023

Bli med å foreslå kandidater som skal stille til valg på vegne av kundene ibankens representantskap.

Frist: 1. februar

Selve valget skjer fra 1.-5. mars

Les mer om innskytervalget og send inn forslag her


Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.