Borettslag og sameie | Forsikringer

Det er et stort ansvar å drive et borettslag eller sameie. Vi har forsikringene som letter dette ansvaret om noe skulle skje.

Borettslaget må ha:

Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt å ha dersom borettslaget eller sameiet har ansatte, som for eksempel vaktmester eller gartner. Boligbyggforsikringen kan være kritisk å ha dersom det skulle skulle skje noe med bygningene.

Yrkesskadeforsikring
Med vaktmester e.l. ansatt må dere ha forsikring.
Boligbyggforsikring
Dekker langt mer enn bare skader på bygningene.
Arbeidsmaskin
Har dere uregistrerte eller registrerte kjøretøy må disse ha forsikring.

Borettslaget kan ha:

Avhengig av hva salgs behov borettslaget har, har vi forsikringer som kan skreddersys.

Tilleggsdekning - Sopp og råte
Dekker skader ved råte, sopp eller insekter som ødelegger bygget.

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på borettslagets eller sameiets forsikringer?

NYHET: Dugnadsveileder for borettslag og sameier

Når dere skal planlegge en dugnad kan det være vanskelig å vite hvilke oppgaver dere bør prioritere. For å hjelpe dere litt på veien, har vi laget en dugnadsveileder.
 

dør med nøkkel står åpen

Boligsjekken

Boligsjekken er et fint verktøy for deg som bor i borettslag eller sameie. Bruk boligsjekken til å kartlegge og få oversikt over risikoer. Slik kan du bidra til å forebygge skader og gjøre sameie/borettslaget tryggere for alle.
 

Har du hatt uhell eller skade?