Info

- Husk melding til Brønnøysund etter årsmøte

Det er årsmøtetid for lag og foreninger. Husk å sende oppdaterte opplysninger raskest mulig til Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Rådgiverne Eivind Grønnern og Stine Wold på Bedriftssenteret er klare for å hjelpe deg om du skulle ha spørsmål rundt kundeforholdet til lag- og foreninger.

 

Styret i mange lag og foreninger forvalter til dels store fellesverdier på vegne av medlemmene sine. I den forbindelse oppstår det gjerne behov for å etablere en bankforbindelse.

 

Som en bedrift

Alle lag og foreninger må være registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å opprette en bankkonto.

På samme måte som i en bedrift, velger medlemmene noen personer til å sitte i et styre og gir disse (eller andre) fullmakt til å ta beslutninger på vegne av medlemmene (eierne). Det er bankens ansvar å påse at det kun er de personene som medlemmene har bestemt, som får tilgang til foreningens midler og kan disponere disse. Da er det opplysningene i Enhetsregisteret i Brønnøysund som gjelder, og det er dette banken forholder seg til.

 

1 500 lag og foreninger

– Vi har om lag 1 500 lag og foreninger som kunder. Når vi nå går inn i «høysesongen» for årsmøter, med blant annet valg av nye styremedlemmer, er det viktig at oppdaterte opplysninger sendes Enhetsregisteret i Brønnøysund raskest mulig, sier Stine Wold. Hun jobber som rådgiver på Bedriftssenteret (bildet), som følger opp lag og foreninger i SpareBank 1 Østfold Akershus.

 

Hvorfor så viktig?

Alle lag og foreninger i Enhetsregisteret plikter fortløpende å melde fra om endringer. Men hvorfor er det så viktig?

– Henvender en nyvalgt kasserer seg til banken etter årsmøtet, sjekker vi opp mot Enhetsregisteret for å få bekreftet at vedkommende faktisk har verv og fullmakter i foreningen, eller hvem som kan gi fullmakt til å for eksempel å disponere foreningens kontoer. Om foreningen på forhånd ikke har oppdatert med nytt styre, og hvem som har fullmakter, får den nye kassereren dessverre ikke utrettet noe som helst i banken før dette er gjort, opplyser Wold.

Lag og foreninger må altså selv legitimere de nye styremedlemmene sine ved å melde inn riktige opplysninger til Enhetsregisteret. Først etter at dette er gjort, kan banken se på forhold som f.eks. disposisjonsrett.

 

Anbefaler prokurist

Vi anbefaler at lag og foreninger tildeler prokura til én eller flere personer.

– En prokurist er en som har mulighet til å signere avtaler vedrørende daglig drift. Dersom dette ikke er spesifisert, må hele styret signere. Det blir ofte litt for tungvint, sier Wold, som samtidig påpeker at foreningen må vurdere dette opp mot ansvaret som ligger i å disponere midlene.

Hun oppfordrer ellers lag og foreninger som har spørsmål om å ta på kontakt på enten chat, telefon 915 05770 eller send oss en e-post til bedriftsoa@sparebank1.no