Hvorfor ber vi deg om å oppdatere kundeinformasjon?

Norske myndigheter krever at alle norske banker oppdaterer kundeinformasjon og legitimasjon på alle sine kunder. Dette gjøres for å beskytte privatpersoner og bedrifter mot ID-tyveri, svindelforsøk og annen økonomisk kriminalitet. 
 

På enkelte kunder har vi ikke tilstrekkelig kundeinformasjon og legitimasjon i vårt arkiv. Vi trenger derfor din hjelp for å få dette på plass.

Oppdater kundeinformasjon her:

Hva må du ha klart før du begynner å fylle inn? 

Før du går i gang lønner det seg å ha følgende informasjon klar:

  1. Hvor stor kontantomsetning har bedriften?
  2. Hvor stort er omfanget av betalinger til/fra utlandet – og hvilke land gjelder dette?
  3. Hvem er reelle rettighetshavere? Du må oppgi fødselsnummer, hvor de skatter og eventuelt skattenummer (TIN).
  4. Til hvilke(t) land skatter bedriften? Bedrifter med skatteplikt til utlandet må oppgi TIN-nummer.
  5. Hvor stammer bedriftens egenkapital fra? 

 

Hva er en reell rettighetshaver?

Underveis i skjemaet vil du bli spurt om firmaets reelle rettighetshavere. I henhold til hvitvaskingsloven §13 er vi pliktig til å innhente opplysninger som identifiserer personer som har eierinteresser i bedriften din.

En person er en reell rettighetshaver dersom du svarer ja på en av disse spørsmålene:

  • Finnes det privatpersoner som eier 25 % eller mer gjennom eierandeler/aksjer? 
  • Er aksjene delt i flere aksjeklasser (eksempelvis A- og B-aksjer), hvorav en eller flere har bestemmende innflytelse?
  • Finnes det låneavtaler, fullmakter eller aksjonæravtaler som regulerer eierrettighetene, gir kontroll over mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i bedriften, eller som gir rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styret? 
  • Finnes det privatpersoner som utøver kontroll på 25 % eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en formuesmasse (eksempelvis utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer)?
  • Finnes det andre personer som har utvidede fullmakter (f.eks. disponent, administrator i nettbanken, representant m.fl.)? 

Spørsmål og svar