Info

LEI - Legal Entity Identifier

I forbindelse med nye EU-regler på verdipapirområdet (EMIR) må foretak som handler derivater anskaffe en LEI (Legal Entity Identifier).


Hva er LEI nummer? 
Legal Entity Identifier (LEI) er en global identifikator som brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner, og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity IdentifierSystem, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board.

SpareBank 1 Østfold Akershus er i denne forbindelse tildelt LEI nummer (Legal Entity Identifier) 5967007LIEEXZX7D8W16

 

Viktig informasjon til foretak om LEI og handel i derivater 

I forbindelse med nye EU-regler på
verdipapirområdet (EMIR) må foretak som handler derivater anskaffe en LEI
(Legal Entity Identifier). Vær oppmerksom på at EMIR vil medføre rapporteringsplikt
på alle derivater. Det er obligatorisk for begge parter å rapportere handelen,
og vår samarbeidspartner for handel av derivater, SpareBank 1 Markets, vil
tilby sine kunder å rapportere på deres vegne.

Før handel kan startes med foretaket må LEI være anskaffet.  Vi oppfordrer derfor foretaket til å anskaffe LEI snarest mulig. 
Det finnes flere tilbydere på markedet, blant annet www.nordlei.org. 

Informasjon om foretakets LEI og tilknyttet organisasjonsnummer bes sendt til settlement@sb1markets.no så snart det er anskaffet.

Lurer du på noe?

Les mer på SpareBank 1 Markets sine nettsider