LEI - Legal Entity Identifier

I forbindelse med nye EU-regler på verdipapirområdet (EMIR) må foretak som handler derivater anskaffe en LEI (Legal Entity Identifier).


Hva er LEI nummer? 
Legal Entity Identifier (LEI) er en global identifikator som brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner, og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity IdentifierSystem, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board.

SpareBank 1 Østfold Akershus er i denne forbindelse tildelt LEI nummer (Legal Entity Identifier) 5967007LIEEXZX7D8W16

 

Viktig informasjon til foretak om LEI og handel i derivater 

I forbindelse med nye EU-regler på
verdipapirområdet (EMIR) må foretak som handler derivater anskaffe en LEI
(Legal Entity Identifier). Vær oppmerksom på at EMIR vil medføre rapporteringsplikt
på alle derivater. Det er obligatorisk for begge parter å rapportere handelen,
og vår samarbeidspartner for handel av derivater, SpareBank 1 Markets, vil
tilby sine kunder å rapportere på deres vegne.

Før handel kan startes med foretaket må LEI være anskaffet.  Vi oppfordrer derfor foretaket til å anskaffe LEI snarest mulig. 
Det finnes flere tilbydere på markedet, blant annet www.nordlei.org. 

Informasjon om foretakets LEI og tilknyttet organisasjonsnummer bes sendt til settlement@sb1markets.no så snart det er anskaffet.

Lurer du på noe?

Les mer på SpareBank 1 Markets sine nettsider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }