Nå er det enkelt å starte en bedrift

Mange som starter en bedrift synes prosessen med å etablere bedriften i Brønnøysundregistrene er både komplisert og tidkrevende.

mona-magnussen-starte-bedrift.jpg

 

Nå har vi lansert en helt ny tjeneste som gjør det enkelt for kunder å etablere sin egen bedrift.

– Dette er en heldigital løsning som er koblet opp mot Brønnøysundregistrene og Altinn, og som gjør det mye enklere og mindre tidkrevende for folk å starte opp en bedrift, sier Mona Schanke Magnussen, leder for Bedriftssenteret i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Har du en god forretningside? Da bør du sjekke ut den nye tjenesten

- Raskt og enkelt

Så hva er det konkret som er så mye bedre med denne tjenesten?

Det unike med løsningen er integrasjonen med offentlige myndigheter og bankens egne løsninger. I tillegg tilfredsstiller den alle lovpålagte krav, som for eksempel krav tilknyttet anti-hvitvasking og automatisk lagring av data.

– Når du på våre nettsider har registrert informasjon om selskapet og lastet opp stiftelsesdokumentet, vil du få tilsendt et kontonummer for innbetaling av aksjekapital. Videre vil du motta bekreftelse på innbetalt aksjekapital når alle stiftere har betalt inn sin rettmessige andel. Tidligere var dette manuelle sjekkpunkter med flere eksterne avhengigheter, og ventetiden for kunden var derfor uforutsigbar. Vi har nå laget en tjeneste som er enkel å forstå, og i tillegg svært effektiv, forklarer Magnussen.

Alt du trenger å gjøre er å klikke deg inn på nettsiden og velge hvilken type selskap du vil starte. Deretter er det bare å følge veiledningen i løsningen steg for steg – og på minimalt med tid så har du etablert din egen bedrift.

 

– Gode tilbakemeldinger

Hvis du er usikker på om du for eksempel skal starte et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap, så får du også gode tips og råd inne på siden til SpareBank 1 Østfold Akershus.

– Vi har laget denne løsningen fordi vi ønsker å være en støttespiller til folk som ønsker å «gutse» på og starte sin egen bedrift. Vi vil tilby den beste løsningen på markedet til denne kundegruppa, og det mener jeg vi har klart, forklarer Mona.

Etter at tjenesten ble rullet ut har en rekke virksomheter etablert seg ved å bruke denne tjenesten, og kundene er fornøyde.

– Det har vært en suksess. Tilbakemeldingene fra kundene har så langt vært svært gode. Nye bedriftskunder synes tjenesten har vært opplysende med god informasjon underveis, samtidig som innebygde digitale funksjonaliteter setter en strek over det som tidligere var forbundet med lang ventetid, sier Magnussen.

Selv om tjenesten nylig ble sluppet, så planlegger Magnussen og SpareBank 1 Østfold Akershus å utvikle løsningen videre.

– Neste steg blir å bygge inn enda mer rådgivning til nyetablerte gründere i tjenesten. Det er mye man må tenke over når man skal starte en bedrift, som for eksempel behovet for forsikring av eiendeler og pensjonsordninger til de ansatte. Dette er noe av det vi skal jobbe videre med fremover, sier Magnussen.

Tre gode råd til deg som vil starte en bedrift:


1.      Lag en forretningsplan

Det aller viktigste er at du har klokkertro på ideen din, og er tydelig på formålet med produktet eller tjenesten. Du må også sørge for at du har god innsikt i og forståelse av markedet du skal gå inn i, og definere en tydelig målgruppe du vil nå ut til, sier Magnussen.

I tillegg til dette bør også en konkurrentanalyse være en naturlig del av forretningsplanen din.


2.     Ha et realistisk budsjett

I neste rekke må du tenke på lommeboka.

– Du må vite hvordan du skal tjene penger, og du må derfor ha et godt gjennomarbeidet budsjett for selskapet. Videre må du vurdere om, og i hvilken grad, du har behov for finansiering. Se om du kanskje kan finne noen støtteordninger og stipender som du kan søke på i oppstartsfasen, sier Magnussen.


3.     Bruk nettverket ditt

I tillegg til en solid forretningsplan og en økonomisk ramme, er menneskene du omgir deg med av stor betydning. Magnussen mener menneskene du har rundt deg kan ha vel så mye å si hvorvidt du lykkes med ideen din.

– Jeg vil poengtere hvor viktig dette er. De du jobber med må ha samme visjon og engasjement for selskapet som deg. Delta aktivt i ulike nettverk og husk at det kan være nyttig å høste erfaring fra andre som har vært gjennom en oppstartsfase av et selskap tidligere. Ikke undervurder det å kunne bli utfordret av en mentor, en slik relasjon kan åpne mange nye dører, sier Magnussen avslutningsvis.


Leder for Bedriftssenteret, Mona Schanke Magnussen forteller om gode tilbakemeldinger på «Starte bedrift»-løypa.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }