Ny IA-avtale – hva betyr det for din bedrift?

Partene i arbeidslivet skrev i desember under på
ny IA-avtale (Inkluderende arbeidsliv). Hvilken praktisk betydning får det for din bedrift?

 

Penger å spare på lavere sykefravær

- IA-avtalen er i utgangspunktet en intensjonsavtale, og det arbeides videre med hvilke incentivordninger som skal implementeres for å hjelpe bedriftene fram mot målet om et redusert sykefravær. De fleste bedrifter vil nok bli overrasket over hvor mye penger de kan spare på å redusere sykefraværet med eksempelvis ti prosent. Småbedrifter bør bruke IA-avtalen som et utgangspunkt for å se om selskapet er modent for en mer strukturert personalhåndtering, sier Eivind Grønnern, rådgiver på Bedriftssenteret til SpareBank 1 Østfold Akershus

Avtalen har to nasjonale målsetninger: Sykefraværet skal reduseres med ti prosent, og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Til nå har det vært frivillig om man ville være med i avtalen, men nå skal alle arbeidsplasser inkluderes.

Det viktigste standpunktet bedriftseieren må ta er å finne ut om selskapet skal ta i bruk utvidet egenmeldingsrett. Den innebærer at egenmelding kan brukes i åtte sammenhengende dager, og har et tak på 24 kalenderdager. I avtalen foreslås det også at det skal være en plikt for arbeidsgiver å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.

- Vi ser to fordeler ved dette: Folk kommer raskere tilbake i jobb enn om de tar ut sykemelding. Har man blitt frisk etter fem dager, men sykemeldingen varer i sju er det noen som likevel velger å bli hjemme så lenge sykemeldingen varer. Å utvide sykedagene skaper større tillit mellom bedriftseier og medarbeider, noe som er vinn-vinn for begge parter. Det andre er at langtidssykefraværet kan bli mindre ved at ansatte har en mer fleksibel egenmeldingsordning. Utvidet egenmeldingsrett fungerer ikke alene. Dette tiltaket må kombineres med tett og aktiv sykefraværsoppfølging.

 
IA-avtalen sier at god dialog viktig

IA-avtalen sier at det er essensielt å ha god dialog og tillitsforhold mellom ledere og medarbeidere for å få ned sykefraværet, uavhengig om selskapet velger å utvide egenmeldingsordningen. Dette er et naturlig tidspunkt å ta en gjennomgang om hvordan arbeidet med sykefraværet foregår i bedriften. Har sykefraværet ikke vært registrert på en god måte fra før, er det naturlig å få på plass et system for dette. Det finnes flere kalkulatorer på nett som kan gi deg svar på hvilken kostnad selskapets sykefravær påfører bedriften.

- Ofte opplever små og mellomstore bedrifter at det vokser seg inn i et behov for mer strukturert personalpolitikk. Med en endret egenmeldingsordning vil det være på sin plass å oppdatere arbeidsreglement og personalhåndbok. Sysselsetter bedriften mer enn ti arbeidstakere, skal det være arbeidsreglement, avslutter Grønnern.


Eivind Grønnern jobber som rådgiver på Bedriftssenteret i SpareBank 1 Østfold Akershus.