Selskapene vi kan dele bedriftens kundeopplysninger med

Nedenfor ser dere våre datter- og produktselskaper. Dersom bedriften godkjenner at vi kan dele deres kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby bedriften nyttige og relevante råd og tjenester tilbake. Elektronisk markedsføring av våre produkter og råd vil skje i henhold til gjeldene regelverk, og de rammer bedriften selv bestemmer.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • EiendomsMegler 1 Østfold Akershus 
 • SpareBank 1 Regnskapshuset Østfold Akershus AS
 • I tillegg eier også banken NEKOR Gårdselskap AS og Varnaveien 43e Kontor AS, disse selskapene er ikke involvert i noen form for kundekommunikasjon.

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Utvikling DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Kredittkort AS
 • SpareBank 1 Betaling AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • SpareBank 1 ID AS
 • SpareBank 1 Axept AS
 • SpareBank 1 Forsikring og Fremtind Forsikring AS
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • SpareBank 1 LOfavør AS
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS
 • SpareBank 1 Markets AS
 • SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS
 • SpareBank 1 Forvaltning 
 • SMB Lab AS
 • Modhi Norge AS 

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.