Vedlegg

Makrorapport april 2016 (pdf)
Kapitalmarkedsdag 2016 (ics)