Hvordan avskriver jeg restbeløp på åpne poster?

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Åpne poster

2. Klikk på de tre prikkene til høyre for den aktuelle åpne posten. Velg Avskriv restbeløp.

regnskapsprogram-avskriv-restbelop

3. Velg hovedbokskonto og mva-kode som avskrivingen skal føres mot. Beskrivelse er valgfritt.

4. Klikk på Avskriv restbeløp


Hvis restbeløpet er mellom -10 og 10 kroner, vil systemet automatisk foreslå å kontere føringen mot hovedbokskonto 7740 - Ørediff. Hvis beløpet er større enn dette, må du selv angi hovedbokskonto.