Hvordan etterfakturerer jeg mva?

Et selskap skal ikke fakturere med mva. før omsetningen av avgiftspliktige varer eller tjenester overstiger 50.000 kroner Når omsetningsgrensen er passert, må selskapet registreres i mva-registeret i Brønnøysund. Selskapet skal mva-registreres fra og med den fakturaen som fører til at omsetningen overstiger 50.000 kroner. 

Det kan ta litt tid før søknaden om mva-registreringen godkjennes i Brønnøysundregistreret, og fram til bekreftelse er mottatt kan ikke selskapet sende utgående fakturaer med mva. eller føre fradrag for inngående mva. på inngående fakturaer. Etter at bekreftelsen er mottatt og selskapet er mva-registert må du korrigere for tilbakegående avgiftsoppgjør på de inngående fakturaene du har krav på og etterfakturere mva. for de utgående fakturaer som ble opprettet etter at omsetningen oversteg 50.000 kroner. 

Eksempel

Så langt har selskapet fakturert for 49.000 kroner. Neste faktura som skal sendes er på 5000 kroner. Selskapet må da registreres i mva-registeret fordi fakturaen gjør at omsetningen overstiger beløpsgrensen. Fakturaen skal da lages uten å legge til mva,, men det bør legges til en tekst om at selskapet er under mva-registrering og at mva. vil etterfaktureres.

Mens selskapet venter på registreringen genereres det ytterligere en faktura på 10.000 kroner. Siden selskapet fremdeles venter på å bli mva-registrert må også denne fakturaen lages uten mva.

Når selskapet mottar brev fra Brønnøysund om at mva-registreringen er godkjent må du registrere deg som avgiftspliktig i systemet. Deretter må det etterfaktureres mva. på fakturaen på 5000 kroner og 10.000 kroner. De første fakturaene som utgjorde en total på 49.000 kroner gjør man ikke noe med, og beløpet blir stående i regnskapet som avgiftsfri omsetning.


Alternativ 1: Kreditere og lage ny faktura

Det enkleste er å kreditere hele fakturaen og sende en ny faktura til kunden som nå er tillagt mva. Et tips da er å gi beskjed til kunden at det kun er siste faktura som skal betales, eventuelt mellomlegget dersom første faktura allerede er betalt.


Alternativ 2: Fakturere kun mva.

1. Opprett ny faktura.

2. Legg inn en vare eller tjeneste med korrekt momskode.

3. Legg inn den samme varen eller tjenesten, men med negativt antall og momskode 6: 0% - Mvafritt salg, utenfor loven.

4. Kontroller at nettosum er null og at mva. er korrekt.

5. Klikk på Kommentar og skriv for eksempel "Etterfakturering av mva".

6. Klikk på Fakturer og send.

etterfakturering-mva

Endring i mva-oppgaven

I henhold til lovverket kan du ikke tilbakedatere en faktura mer enn 14 dager. Dersom datoen på originalfakturaen og etterfakturering av mva. er i ulike mva-perioder, vil mva. komme på oppgaven som gjelder for den nåværende perioden. Du kan dermed få et negativt beløp i post 6 i mva-oppgaven. I så fall kan du legge inn en melding til Altinn under merknader i mva-meldingen som forklarer det negative beløpet. Eksempel på tekst: "Negativ omsetning i post 6 skyldes etterfakturering av mva. etter registrering".

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }