Hvordan kobler jeg regnskapsprogrammet til banken?

En av de store fordelene med SpareBank 1 Regnskap, er at det enkelt kan kobles sammen med banken. Regnskapsprogrammet oppdateres da med alle banktransaksjoner, slik at du får full oversikt over økonomien uten å måtte logge inn andre steder.

Merk at oppdateringen mot bank skjer en gang i døgnet. Oppdatert saldo er dermed tilgjengelig i regnskapsprogrammet dagen etter at en transaksjon er utført. 
 

Før du starter sammenkoblingen

Sjekk at navn og telefonnummer ligger inne på brukeren din. Det gjør du ved å klikke på Min profil oppe til høyre og velge Brukerinnstillinger. Du må også ha aktivert tofaktor pålogging.


Slik gjør du sammenkoblingen

1. Start veiviseren

Klikk på Bank og velg Utbetalinger eller Innbetalinger. Da starter en veiviser for å koble banken til regnskapsprogrammet.

Trykk deg gjennom steg 1 og 2 i veiviseren og godta avtalevilkårene.

I steg 3 skal du velge hvordan du vil godkjenne betalinger. Vi anbefaler regnskapsgodkjente betalinger, som vil si at du kan betale regninger fra regnskapsprogrammet uten å måtte ettergodkjenne dem i nettbanken. 

Autobank - godkjenning.

2. Legg inn kontoinformasjon

I de siste stegene i veiviseren må du legge inn informasjon om bankkontoene dine. Dersom du allerede har lagt inn bankkontoene under Innstillinger, henter systemet automatisk frem forslag. 

I steget for Driftskonto legger du inn informasjon om bedriftens ordinære driftskonto. Dersom du ønsker at lønnsutbetalinger skal gå fra en annen bankkonto enn driftskontoen, kan du legge inn en egen bankkonto for dette i steget Lønnskonto. Dette er valgfritt, og det vanligste er å bruke driftskontoen også for lønnsutbetalinger. Dersom du har lønn må du legge inn informasjon om skattetrekkskontoen i siste steg før veiviseren er ferdig.Disse feltene må du fylle ut:

  • Navn: Velg kallenavn for eget bruk. 
  • Type: Velg mellom drift, skatt eller lønn.
  • Kontonummer: Legg inn kontonummer. Navn på bank og IBAN fylles da ut automatisk.
  • Hovedbokskonto: For driftskonto er det vanlig å velge hovedbokskonto 1920 og skattetrekkskonto 1950.
  • Standard driftskonto: Sett hake på denne hvis regnskapsprogrammet automatisk skal velge kontoen som betalingskonto.

Merk: Når sammenkoblingen er gjennomført, vil saldo på bankkonto stå som 0 på førstesiden. Oppdatert saldo vises første virkedag etter at banken er koblet opp. Vær også oppmerksom på at du må vente én virkedag før du kan betale regninger fra regnskapsprogrammet, uansett hvilken godkjenningsmetode du velger.  

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }