Hvorfor får jeg feilmelding i A-meldingen?

Her finner du en oversikt over hvorfor du har fått en feilmelding i a-meldingen, og hva du må gjøre for å rette opp feilen. 

Feil og mangler i a-meldingen har tre alvorlighetsgrader:

 • Avvisning = A-meldingen har ikke blitt levert. 
 • Øyeblikkelig = A-meldingen har blitt levert med feil. 
 • Retningslinje = A-meldingen har blitt levert med opplysninger som kan være feil. Dette må du sjekke ut. 

Husk at du må rette alle feil før fristen for å levere a-meldingen har gått ut.


Feilmelding: MAGNET_EDAG-291

Fra januar 2021 må alle arbeidsforhold innrapporteres med ansettelsesform: fast eller midlertidig.

Slik retter du opp feilen:

Du må legge inn ansettelsesform eller rette det som er lagt inn.

 1. Gå inn på den ansatte og velg Arbeidsforhold.
 2. Fyll ut feltet under a-meldingsinformasjonen, hvis den ansatte har et ordinært arbeidsforhold.
A-meldingsinformasjon.

Feilmelding: MAGNET_EDAG-278

Dette betyr at du har lagt inn et positivt beløp i forskuddstrekk for en inntektsmottaker for måneden. Årsaken kan være at du har:

 • Brukt feil fortegn på beløpet du har lagt inn.
 • Korrigert forskuddstrekket i feil periode for inntektsmottaker. 
 • Ment å legge inn et negativt beløp eller 0 som forskuddstrekk for inntekstmottaker for en måned. 

Slik retter du opp feilen:

 1. Endre forskuddstrekket for inntekstmottaker for måneden til et negativt beløp.
 2. Send inn en ny a-melding for perioden, etter at du har rettet beløpet. 

Feilmelding: MAGNET_EDAG-231

Dette betyr at du har lagt inn en permisjon eller permittering i forrige måned som du ikke har tatt med for denne måneden. Du må gjenta permisjonen eller permitteringen hver måned. Det er først når når du har fått og lagt inn en sluttdato, og sluttdatoen har passert, at du kan utelate permisjonen eller permitteringen i a-meldingen. 

Slik retter du opp feilen: 

 1. Finn permisjonen eller permitteringen som mangler i a-meldingen. ID for permisjonen står i avviksmeldingen.
 2. Sjekk hvilken sluttdato som er lagt inn for permisjonen eller permitteringen. Hvis sluttdatoen ligger tilbake i tid, må du levere A-meldingen på nytt for alle perioder, til og med perioden for sluttdato. 
 3. Legg inn permisjonen eller permitteringen som mangler.
 4. Send inn a-meldingen på nytt. 

Feilmelding: MAGNET_EDAG-200

Dette betyr at du har rapportert en eller flere inntekter med feil opplysninger, og at inntekten derfor er ugyldig. Årsaken kan være at du har:

 • Lagt inn en lønnsbeskrivelse som ikke er gyldig.
 • Glemt å legge til tilleggsopplysninger for lønnsposten.
 • Lagt inn tilleggsopplysninger som ikke skal knyttes til denne lønnsposten.
 • Lagt inn feil opplysning om trekkplikt eller avgiftsplikt.

Du finner informasjon om lønnsposten i feilmeldingen:

 • Beløp for lønnsarten som er innrapportert med feil.
 • A-meldingsbeskrivelse som er registrert på lønnsarten.
 • Fordel som er registrert på lønnsarten.
 • Detaljer som er registrert på lønnsarten.

Slik retter du opp feilen:

 1. Finn ut hvilken lønnsart som er feil, ut fra informasjonen om lønnsposten.
 2. Rett feltene som ligger inne med feil.

Feilmelding: MAGNET_EDAG-108

Denne meldingen får du fordi a-ordningen etterlyser et arbeidsforhold fra forrige periode. Dette kan blant annet skyldes at det er gjort endringer på et aktivt arbeidsforhold. A-ordningen vil da tolke dette som et nytt arbeidsforhold, og vil derfor etterlyse arbeidsforholdet som var innrapportert i forrige periode.

Slik retter du opp feilen: 

For å rette opp i denne feilen må du legge tilbake informasjonen som er endret på arbeidsforholdet.

Er du usikker på hvordan dette arbeidsforholdet var innrapportert i forrige periode? Da anbefaler vi at du laster ned et avstemmingsskjema fra Altinn for forrige periode.

Du finner informasjon om hvilke ansatte og arbeidsforhold dette gjelder i feilmeldingen (ansattnummer og arbeidsforhold ID). Vær oppmerksom på at arbeidsforhold kan avvike fra ansattnummer. Ansatte kan ha flere arbeidsforhold, så det er viktig at du finner riktig arbeidsforhold på den ansatte. 


Feilmelding: MAGNET-000002 - Avvist a-melding

Hvis du har du fått avvist a-meldingen din er årsaken veldig ofte at en av lønnsartene du har brukt i en lønnskjøring ikke har et gyldig oppsett.

Slik retter du opp feilen: 

Har du opprettet en lønnsart på egenhånd er det viktig at du oppretter denne med gyldige verdier. Vi anbefaler at du rådfører deg med en regnskapsfører hvis du må opprette egne lønnsarter, eller om du opplever denne feilen. For de aller fleste selskaper vil lønnsartene som allerede ligger i systemet være dekkende.

Se veiledningen til a-meldingen hos Skatteetaten for informasjon om hva som skal rapporteres og hvordan du skal gjøre det. Dette finner du under delen som heter Lønn og ytelser.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }