Hvordan sender jeg lønn til godkjenning?

For å sende lønn til godkjenning må dette være satt opp i lønnsinnstillingene. Da kan den som lager lønnskjøringen sende den til en annen bruker for godkjenning.

Sende lønn til godkjenning

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring i venstremenyen for å velge en lønnskjøring som er opprettet eller trykk på Ny lønnskjøring for å lage en ny.

regnskapsprogram-godkjenning-lonn-5


I bildet for sammendrag velger du Avregn og tildel.


2. Ved å klikke på pilen vises en nedtrekksliste med brukere du kan sende lønnen til godkjenning hos, og du har mulighet til å legge ved en kommentar. Klikk på Tildel.


Du kan avbryte tildelingen ved å klikke på nedtrekkslisten til høyre og velge Avvis selv


Hvis den som skal godkjenne lønnen har aktivert varsler for godkjenninger, får vedkommende varsel i toppmenyen neste gang hen logger inn. Under ser du hvordan personen går frem for å godkjenne lønnen. 


Godkjenne lønn

Hvis du skal godkjenne en lønnskjøring kan du enten gå via ikonet for varslinger i toppmenyen eller følge fremgangsmåten under:

1. Gå til Annet i venstremenyen og velg Oppgaver og godkjenning. Velg Se detaljer i sammendraget for en oversikt over hver lønnsmottaker. Dette er den samme informasjonen som vil vises på lønnsslippen.


2. Du velger nå å godkjenne eller å avvise lønnskjøringen. Hvis du avviser må du legge ved en kommentar til den som kjørte lønnen. Vedkommende må da nullstille lønnskjøringen og sende den til godkjenning på nytt.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }