Hvordan kan jeg oppdatere faste satser i regnskapsprogrammet?

Faste satser kan oppdateres for alle ansatte fra en felles oversikt. Du kan også oppdatere faste satser gjennom import fra Excel. 

1. Gå til Lønn og Ansatte

2. Trykk på Flere valg og velg Oppdater faste satser for alle ansatte


3. I vinduet som åpnes velger du Oppdater


4. I oversikten for oppdatering legger du inn ny sats på faste poster for aktuelle ansatte. Hvis du legger inn verdi på månedslønn vil timesatsen automatisk fylles ut. Dersom det er ansatte som ikke skal ha oppdatert sats kan feltet i kolonnene for ny månedslønn og timelønn stå blank. 

5. Trykk Neste når du har oppdatert de faste satsene. 


6. Når du har lagt inn de nye satsene kommer du til en oppsummering av endringene som gjøres. Trykk Fullfør for å oppdatere de faste satsene for de aktuelle ansatte.